มลวิภา อำนวยรักษ์สกลุ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ ร่วม 'ปันสุข เดินตามรอยเท้าพ่อ

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๒

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ นายภูมินทร์ ปิยะวานิชย์ (นั่งซ้ายสุด) ประธานกรรมการ นายวิชิต อำนวยรักษ์สกุล (นั่งที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายวีรยุทธ พูนลาภพาณิชย์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นางสาวมลวิภา อำนวยรักษ์สกลุ (ยืนที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพนักงาน