มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัคร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ม.หอการค้ารับนักศึกษาป.ตรี กลางเทอม

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-นิโอ ทาร์เก็ต รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 โดยขั้นตอนและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครวิชาศิลปะการแสดง เติมเต็มความฝันคนรัก วงการบันเทิง พร้อมเตรียมพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๑๖

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เตรียมความพร้อมบัญฑิต.มุ่งตามความฝัน สู่อาชีพในวงการบันเทิง พร้อมเสริมศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มสธ. เปิดรับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 75

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๑ ๐๙:๑๒

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 75 ไม่จำกัดอายุแล ะ วุฒิการศึกษา ใช้วิธีการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจากสื่อต่างๆ

มสธ.เปิดรับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 74

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-เอ็นจอย คอมมิวนิเคชั่น รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 74 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัคร ป.ตรี ภาคพิเศษ

๑๐ มี.ค. ๒๐๐๙ ๐๙:๔๐

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผศ.ดร. อรสา โกศลานันทกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 12/1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-ศุกร์ (ภาคค่ำ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ รอบ 2

๑๐ มี.ค. ๒๐๐๙ ๐๙:๓๖

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผศ.ดร. อรสา โกศลานันทกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี 2552 รอบ 2 เพื่อเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

๑๗ ต.ค. ๒๐๐๘ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์อินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนวันจันทร์ ศุกร์ (ภาคค่ำ) และเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

พลาดแอดมิสชั่นส์ มสธ.รับไม่อั้น เปิด 12 สาขาวิชาให้เลือกสำหรับ นักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา 1/ 2551

๒๐ พ.ค. ๒๐๐๘ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งข่าวจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรในสาขาวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2551 ใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์