มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคหุ้นหรือเงินปันผล แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผ่านโครงการ ปันหุ้นออมบุญ

๑๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๑

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เดินหน้าขยายโครงการ ปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข เพิ่มการเปิดรับบริจาคหุ้นและเงินปันผลจากผู้ถือหุ้นมอบให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องผู้ป่วยความดันลบ สู้ภัยโควิด-19 แก่คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๐๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๓

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน พร้อมด้วย รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุงไทย สนับสนุนวชิรพยาบาล จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19

๑๐ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๘

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยหนักจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 999,000 บาท โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ

SRIPATUM USR ส่งมอบอาหาร สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๕

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ส่งมอบอาหารกล่อง เพื่อสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ณ

B-Quik B-Strong Together โลหิตหนึ่งคนให้ต่อลมหายใจหนึ่งชีวิต

๒๓ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-บี-ควิก บี-ควิก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับบริจาคโลหิตเพื่อฝ่าวิกฤติ COVID-19 ณ บริษัท บี-ควิก จำกัด สำนักงานใหญ่ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้จำนวนผู้มาบริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงอย่างมาก บริษัท บี-ควิก จำกัด

ภาพข่าว: ส่งมอบเป็นเจ้าภาพการจัดงาน International Diabetes Federation Congress (IDF Congress) ปี 2021

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นพ.เพชร รอดอารีย์ อาจารย์แพทย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอริสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมประชุม IDF Congress 2019 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

เปิดตัวโครงการวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพคนเมือง

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่ออยู่ในสภาวะไม่พึ่งพิง ประเด็นการบาดเจ็บ (หกล้ม)

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ย้ายสถานที่ให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๓๑

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะทำการย้ายสถานที่ให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก ไปยังอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วย

วิทยาลัยพัฒนามหานคร ขับเคลื่อนเมือง ระดมแนวคิด จัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำ

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๒

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และมีประชากรมากที่สุดในประเทศ แต่ในทางกลับกัน กรุงเทพฯ กลับมีปัญหามากมายรอการแก้ไขอยู่ ซึ่งปัญหาบางอย่างหากไม่สามารถแก้ไขได้ ก็เสมือน ระเบิดเวลา ที่รอการทำลายนั่นเอง

ม.นวมินทราธิราช เผยรายชื่อหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มุ่งมั่นแก้ปัญหาด้านสุขภาพคนเมืองในทุกมิติ

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๑

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการก่อตั้ง จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคนเมืองมายาวนานกว่า 100 ปี ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และกว่า 60 ปีของ คณะแพทยศาสตร์เกื้อการุณย์

ข่าวดี! สำหรับผู้ป่วย รพ.วชิรพยาบาล ที่ใช้รถเข็น

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๕

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-กรุงเทพธนาคม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย รศ. นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการพิเศษ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แนะนำหลักสูตรการสอนคุณภาพประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยดูแลสังคมไทย

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๕๑

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หากพูดถึงชื่อ วชิรพยาบาล ชื่อนี้น่าจะคุ้นหูและเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก แต่ในวันนี้วชิรพยาบาลได้เปลี่ยนบทบาทจากโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ไปเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล โดยมี น้ำฝน-พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ และ ดีเจอาร์ม-พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ มาร่วมเชิญชวนแฟนๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมทำบุญด้วยการ เดิน-วิ่ง

กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Vajira Run for life วิ่งด้วยใจ.ให้ด้วยรัก.เพื่อวชิรพยาบาล

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Vajira run for life วิ่งด้วยใจ.ให้ด้วยรัก.เพื่อวชิรพยาบาล ในวันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ให้กับวชิรพยาบาล

ภาพข่าว: พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 3) ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๒

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ (นั่งแถวที่ 1 กลาง) นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 3) ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลและอาคารบริการวิชาการ

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ ๑๘ ๑๙ กันยายน พ.ศ.2561 ณ

เกื้อการุณย์ หนุนนักศึกษาใหม่สู่พยาบาลวิชาชีพ เน้นคุณธรรมจริยธรรม พร้อมปรับตัวและการอยู่ร่วมกัน

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๑

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดอบรม เรื่องการปรับตัวและการอยู่ร่วมกันในรั้วเกื้อการุณย์ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 215 คน ณ ห้องประชุมอบทิพย์ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาศาสตร์เกื้อการุณย์