มหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit