มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มหิดลมอบทุนการศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาแก่ นศ.แพทย์

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๕

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-ทีคิวพีอาร์ (ประเทศไทย) นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 2 คน ได้รับทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ นายจันดรา บาฮาดู นักศึกษาชาวพม่า ซึ่งได้ผ่านการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เผย ๑๐ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล มหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๕๖

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล

เผย ๖ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล มหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๕๓

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล

เผย ๑๐ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล มหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๕๒

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล

เผย ๑๐ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล มหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๕๑

๒๖ ม.ค. ๒๐๐๙ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล

เผย ๙ ศิษย์เก่าดีเด่น ม.มหิดล รางวัล มหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๕๐

๒๒ ก.พ. ๒๐๐๘ ๑๓:๓๑

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล