มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มรภ.สงขลา ผนึก สงขลาเอฟซี ปั้นเยาวชนท้องถิ่นสู่นักฟุตบอลอาชีพ

๐๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๐

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสโมสรสงขลาเอฟซี พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล หวังปั้นเยาวชนในท้องถิ่นสู่นักฟุตบอลอาชีพ เผย ให้โควตาเข้าเรียนปริญญาตรี พร้อมจัดสรรเวลาเรียนรูปแบบพิเศษเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี

ม.ทักษิณ เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเล สร้าง นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายชุมชนพื้นที่ จ.สตูล

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๙

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการ นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล ในวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ลาน

สตูลกล้าเปลี่ยน! เดินหน้ากำหนดทิศทางการศึกษาโดยคนสตูล

๐๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-คิดค้นคว้า จังหวัดสตูลได้จัดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ขึ้นภายใต้หัวข้อ คนสตูลในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล เพื่อใช้เป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่สตูลให้เข้ามาร่วมในการจัดการศึกษา

มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ มรภ.ภูเก็ต 7 สถาบันผนึกกำลังสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหาร กิจการนักศึกษา ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ

สุดยิ่งใหญ่ มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. 'ราชภัฏ ทั่วประเทศ

๒๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๙

กรุงเทพฯ-23 พ.ค.-มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 สุดยิ่งใหญ่ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมนักศึกษา เชื่อช่วยพัฒนาบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี

๒๒ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๕๗

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

มรภ.สงขลา จับมือ ทม.เขารูปช้าง สอนว่ายน้ำเด็กด้อยโอกาส

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-มรภ.สงขลา พลศึกษา มรภ.สงขลา จับมือเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดอบรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย หวังช่วยเด็กด้อยโอกาสมีทักษะเอาชีวิตรอด อาจารย์พลากร นัคราบัณฑิต โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา

มรภ.สงขลา อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทย

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สงขลา จัดอบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ ดึงครู-บุคลากรการศึกษาติวเข้มทักษะ ถ่ายทอดต่อสู่เยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน

๑๐ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ออกค่ายฟื้นฟูอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๙

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชมรมวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา ออกค่าย จ.สตูล ฟื้นฟูอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปั้นบัณฑิตจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ผศ.ชัยยุทธ มีงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ

มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดหนังตะลุงรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๕

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-มรภ.สงขลา นักศึกษาดนตรีไทย มรภ.สงขลา สุดภูมิใจ คว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศ ประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนากร ศรีสมโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา รับสมัครผู้ประเมินภายนอก ระดับปฐมวัย

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-มรภ.สงขลา ศูนย์เครือข่ายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2562ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์(QR Code) ทั้งนี้

มรภ.สงขลา-ร.ร.แจ้งวิทยา ปลื้มผลงานทีม ศิลป์สร้างสรรค์สงขลา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา-ร.ร.แจ้งวิทยา สุดปลื้ม ทีมศิลป์สร้างสรรค์สงขลา โชว์ผลงานระดับประเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคใต้ ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน รับถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท ผศ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานหลักสูตรนาฏยรังสรรค์

มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสาพา Fill เติมฝันเติมรอยยิ้ม

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา เดินหน้าปั้นบัณฑิตจิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกค่ายอาสาพา Fill เติมฝัน เติมรอยยิ้ม โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ระดมกำลังซ่อมแซม ทาสีอาคาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงาม ผศ.ศุภชัย ชัยณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

อภิสิทธิ์ หวันสู นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา คว้าอันดับ 3 แข่งขันปันจักสีลัตที่เบลเยียม

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-มรภ.สงขลา อภิสิทธิ์ หวันสู นักศึกษา ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 แข่งขันปันจักสีลัตนานาชาติที่ประเทศเบลเยียม เจ้าตัวเผยใฝ่ฝันเป็นครูพละ พร้อมเปิดค่ายมวยปั้นนักกีฬาตัวน้อย อ.พลากร นัคราบัณฑิต อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา กศ.บป. 500 คน

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๙ ๐๖:๕๙

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทย์ มนุษยศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 500 คน ระหว่างวันที่ 13-26 พ.ค.นี้ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

มรภ.สงขลา เฟ้นตัวแทน นศ. แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรมไต้หวัน

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๗

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน คัดตัวแทนนักศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในไต้หวัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสองประเทศ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสา 'น้องพี่เกษตรสัมพันธ์

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๖

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา เดินหน้าโครงการน้องพี่เกษตรสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชุมชน ครั้งที่ 5 นำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน หวังสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า