มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สัมมนาออนไลน์ เสริมความแข็งแกร่ง SMEs ไทย ให้อยู่รอดในยุค New Normal ผ่านรูปแบบ Live ฟรี!

๒๒ มิ.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-22 มิ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ประกอบการเสริมความรู้ สร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง ผ่านคอร์สสัมมนาออนไลน์ ฟรี หลักสูตร SMEs จะรอดได้อย่างไร ในยุค New Normal วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 13.3015.30 น. โดย รศ. (พิเศษ) ดร. กฤษฎา

ภาพข่าว: มอบธงเจ้าภาพ

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๒๓

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5 ธ.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดงานครั้งที่ 11

เอไอเอส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าวิจัย สร้างนวัตกรรมต้นแบบ Smart Hospital

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-เอไอเอส เอไอเอส โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี

จัดโปร อุดหนุนสถานประกอบกิจการ สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker)

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ให้กับสถานประกอบกิจการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบกิจการ

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-สพร. 22 นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช จับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสถานประกอบกิจการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ

สวรส. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ภาคใต้ พร้อมเพิ่มคุณภาพงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ทางเลือกบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.วิวัฒน์ เปิดเวทีเสวนาทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ผสานทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม เพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำ

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับซีพีเอฟ จัดโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่

๐๗ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-7 ม.ค.-ซีพีเอฟ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm)

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๒๗ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-27 ธ.ค.-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก ประชารัฐ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ New

ภาพข่าว: อิตัลไทยวิศวกรรม มอบเงินร่วมสนับสนุน โครงการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-โฟร์ฮันเดรท นายณัษฐา ประโมจนีย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 100,000 บาท

ภาพข่าว: โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-ธนาคารกรุงไทย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ KTB Digital

ภาพข่าว: ธ.กรุงไทยร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๒

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการ Smart University Mobile

กรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนา University App เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และสังคมไร้เงินสด

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการ Smart

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชม ละครเวที มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน ละครเวทีเรื่องใหม่จากหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องราวของตำรวจที่ต้องไขความลับในคดีปริศนา และไขปัญหาเรื่องหัวใจไปพร้อมกัน โดยละครจะเปิดม่านการแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๑๒

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-โรงแรม สลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง คณะครูอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรวิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งนำโดย ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ และคณะนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์และการตลาด

สวรส. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลังตั้ง ศูนย์วิจัยด้านระบบสุขภาพและการแพทย์

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๐๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research [CE-HSMR]) (ในพื้นที่เขต 11)

มหาวิทยาลัยพะเยาประเดิมคว้าเหรียญทองแรก กีฬาบุคลากร

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๕๗

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-ดับเบิ้ล ดี มีเดีย กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พะเยาเกมส์ ครั้งที่ 36 ประเดิมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสักนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ ด้วย กีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ ประเภทเสือภูเขา บุคคลชาย รุ่นอายุ 30 39 ปี นายณัฐพล คุ้มใจโต ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน PRS Center

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๔

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-PRS Center ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center นำโดย น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ มีความยินดีเปิดบ้านต้อนรับ ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน PRS Center