มหาวิทยาลัยศรีปทุม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ Soft Skill โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT (NON DEGREE), RE SKILL- UP SKILL รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คือ คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ (แจ็ค) CEO และ Co-Founder Claim Di บรรยายในหัวข้อ

บทความ Startup Your Ways

๐๗ ก.ย. ๒๕๖๔ ๐๘:๕๑