มหาวิทยาลัยศิลปากร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

TFG เซ็น MOU กับคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเสริมความรู้จากเอกชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ร่วมสร้างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญส่งต่อนักศึกษารุ่นใหม่

๒๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๕

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมมือทางวิชาการ โดยร่วมสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่จะเป็

แอปพลิเคชันคู่ใจ ครูปฐมวัยต้องลอง

๐๖ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๔๖

อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคุณครูระดับปฐมวัย และผู้สนใจ ที่ต้องการเรียนรู้และกำลังมองหาแนวทาง รูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กผ่านระบบออนไลน์ ร่วมฟังบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ แอปคู่ใจ

คณะสถาปัตย์ ศิลปากร เปิดตัว Urban Ally มุ่งขับเคลื่อนเมืองแบบพลิกโฉม ร่วมกับเครือข่าย 'มิตรเมือง'

๐๖ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๔

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมออนไลน์เปิดตัวศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง (ASEAN Connection Centre for Urban Design and Creativity) และเว็บไซต์ urbanally.org

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส โครงการความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา

๓๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๕

นายนวิน พรกุลวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ในโครงการความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ชวนพันธมิตรสอนร้านออนไลน์ โฆษณายังไง ให้ยอดขายปัง

๒๕ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๖

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เครือสหพัฒน์ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จัดสัมมนาออนไลน์ เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Shopee University

ม. ศิลปากร พร้อมตั้งศูนย์เทียบโอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านไมซ์ (Non - Degree) สู่ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Transfer/Credit

๒๘ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๒

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. หรือ TCEB (ทีเส็บ) ร่วมผลักดัน

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร เตรียมพร้อมบัณฑิตรองรับการท่องเที่ยว หลังโควิด-19

๒๒ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๑๖

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร ผลิตบัณฑิตด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวคุณภาพคับแก้วต่อเนื่อง เตรียมรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ

 ผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิดสัมมาวิชาการแบบไฮบริดมิตติ้ง ในเรื่อง พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการบริการเพื่อรับมือโลกอนาคต โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษและเสวนาร่วมกับ บุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ และ ประชุม ตันติประเสริฐสุข เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมการบริการ จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม

โลกแห่งอนาคต

๑๗ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๕๓