มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ก.ล.ต. ร่วมมือกับ มอ. จัด SEC Capital Market Regional Seminar 2021 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุนในระดับภูมิภาค

๑๙ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดงานสัมมนาวิชาการในส่วนภูมิภาค SEC Capital Market Regional Seminar 2021 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก