มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดงานเสวนา The Disruption of Business, Competition and Transformation, Ready Now for the

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๓๕

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดงานเสวนา The Disruption of Business, Competition and Transformation, Ready Now for the Future โลกปรับเกมเปลี่ยน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจ สู่อนาคต