มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๒:๕๘

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันจัดงาน HUB THINKS Onsite SPECIAL EP.0 by MBK Center X HUB Thinks ณ ศูนย์การค้ามาบุญครองหรือ MBK Center ร่วมรวบนักคิดระดับแถวหน้าของเมืองไทย โดยงานนี้ นาตาเลีย เพลียแคม Thailand's Drag Superstar ค

HUB THINKS Onsite SPECIAL EP.0 by MBK Center X HUB Thinks

๐๒ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๐