มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( UTCC) ร่วมกับหนังสือพิมพ์บางกอก ทูเดย์จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง วิสัยทัศน์ใหม่ ประเทศไทย 2564 : THAILAND VISION 2021รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ UTCC นายอธิป พีชานนท์ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้

THAILAND VISION 2021

๐๘ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๑๒