มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

APM สนับสนุนโครงการ ปั่นเพื่อน้อง

๒๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๔

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มอบหมายให้นายเสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบเงินสนับสนุนโครงการ ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่