มหาวิทยาลัยแนวใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ซัน บุกเบิกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนนักศึกษาพัฒนาแผนธุรกิจอี-คอมเมิร์ซสู่ตลาด

๑๘ พ.ค. ๒๐๐๐ ๐๘:๕๗

กรุงเทพฯ-18-พ.ค.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ อิงก์ ประกาศจัดตั้งโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับมหาวิทยาลัยแนวใหม่ Sun Campus Incubator program เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจนำเทคโนโลยีของซันมาใช้ในการประยุกต์ใช้แผนงานธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ คอมเมิร์ซ