มัลลิกา เจริญสุธาสินี ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2547

๐๙ ส.ค. ๒๐๐๔ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-สกว. ผลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2547 คือ รศ.ดร.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2547 มี 6 ท่าน คือ ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป , ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ,ผส.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ , ผส.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี, ดร.ศรัญ สัมฤทธิ์เดชขจร และ