มุกดาฉาย แสนเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ปรบมือรัวๆ! อาจารย์มืออาชีพ SPU ผ่านการรับรองคุณภาพระดับท็อป Senior Fellow ประเทศอังกฤษ

๐๖ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๙

ม.ศรีปทุม รุกหนัก!! สนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์มืออาชีพ สู่การรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ยุคโควิด -19 กับเด็กบริหารธุรกิจ SPU โดยประธานบริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด

๐๙ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๓

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในช่วงโควิด-19 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายสุดพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก

คณะบริหารธุรกิจ SPU สร้างแรงบันดาลใจ เปิดเวทีเสวนา Management Talk #3 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และ ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเสวนา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการManagement Talk ครั้งที่ 3

เด็กบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๗:๔๖

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา เข้านิเทศงานสหกิจศึกษาและเยี่ยมเยือน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU นางสาวชลลดา อุดทา ปฎิบัตงานที่แผนกจัดซื้อฮาร์ดแวร์ และนางสาวฑริกา ศิลปานนท์ ปฎิบัติงานที่แผนก

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทีมงานเป็นทีม @วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๐๕

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะทำงานบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมสันทนาการ

ภาพข่าว: SPU : สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยช่างฝีมือในวัง

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (ที่2จากซ้ายแถวบนสุด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์ และนักศึกษาในรายวิชา ITB384 การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาประวัติความเป็นมาในเขตพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง