มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

Pfizer First-aid Center ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนจากมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อความเจ็บป่วยเฉียบพลัน

๑๖ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๘

แม้โควิด-19 จะเป็นโรคอุบัติใหม่ ที่กำลังสร้างความกังวลให้กับผู้คนในยุคนี้อย่างมาก แต่นั่นไม่ใช่ภัยคุกคามด้านสุขภาพเพียงชนิดเดียวที่สังคมไทยต้องเผชิญ เพราะการเจ็บป่วยเฉียบพลันจากโรคประจำถิ่น โรคตามฤดูกาล หรือแม้แต่อุบัติเหตุ

ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยบริจาคหน้ากากกันฝุ่นแก่ ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-เอ พับลิซิสท์ นางสาวอมรา จันทร์เปล่ง กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย (ซ้ายสุด) และภญ.ลักษณาวรรณ ตั้งไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากขวา) ร่วมมอบหน้ากากกันฝุ่นN95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เปิดตัวโครงการ ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-เอ พับลิซิสท์ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย เปิดตัวโครงการ Pfizer Healthy Aging Society หรือ ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุขปฏิบัติการความรู้เชิงรุก เพื่อสร้างสังคมสุขสูงวัยอย่างแท้จริง เผยอีก 15 ปี

มูลนิธิไฟเซอร์เปิดตัวโครงการ ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-ไฟเซอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Pfizer Healthy Aging Society หรือ ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข ปฏิบัติการความรู้เชิงรุก กระตุ้นคนไทยตั้งแต่วัยก่อนเกษียณ (45-59 ปี)

ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว โครงการ Pfizers 2 Missions: 1 Goal สองภารกิจ

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๖ ๒๐:๐๑

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-ไฟเซอร์ นางสาวศิริวรรณ ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม Pfizer's 2 Missions: 1 Goal สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย ซึ่งจัดโดย มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ Pfizers 2 Missions: 1 Goal สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว ร่วมสร้างสรรค์

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๐๘:๓๐

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-ไฟเซอร์ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม Pfizer's 2 Missions: 1 Goal สองภารกิจ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย โดย นำร่องจับมือสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เปิดค่าย เรียน เล่น เห็นชีวิต

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๒๓

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-a Publicist น.ส.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานเปิดกิจกรรม เรียน เล่น เห็นชีวิต ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะชีวิตที่จำเป็นของเด็ก (Reading and Essential Life Skill Development Project)

ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาแพทย์และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและแพทย์ลาว

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-บางกอก พลับบลิค รีเลชั่นส์ เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสำหรับแพทย์ลาว

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบทุน โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว สร้างบุคลากรทางการแพทย์ของลาว พัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองค์กรเฮลธ์ ฟรอนเทียร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการสนับสนุนการศึกษากุมารแพทย์ลาว ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 6 ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ - มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กผู้ประสบภัยสึนามิและยากไร้ตลอด 6 ปี รวมกว่า 5.4 ล้านบาท - พร้อมเพิ่มงบสนับสนุน 60,000 บาท ส่งเสริมโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม - เต็งหนึ่ง กฤษณกันท์ พระเอกดาวรุ่งชื่อดัง

ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ฯ มอบทุนการศึกษาและจัดค่ายฯ ผู้นำ ให้เยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๐๕ พ.ย. ๒๐๐๗ ๑๖:๑๘

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในจังหวัดพังงา มาร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 3 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชูประเด็นโลกร้อน

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย นำเด็กพังงาร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน

๑๑ พ.ค. ๒๐๐๖ ๑๐:๔๔

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส นอกจากการสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาที่มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้มอบให้กับเยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิในเขตจังหวัดพังงาทั้งสิ้น 100 คนแล้ว การเสริมความรู้นอกห้องเรียนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพให้เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้งหมดได้เป็นอย่างดี

นศ.ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้า กระตุ้นจิตสำนึกต้านภัยเอดส์

๒๘ ส.ค. ๒๐๐๖ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน หวังกระตุ้นให้วัยรุ่นไทยได้ตระหนักถึงบทบาทในสังคมเพื่อลดอัตราการเกิดโรคเอดส์มากขึ้น นางอนุตรา สินชัยพานิช

ภาพข่าว: มูลนิธิไฟเซอร์ฯ สานต่อโครงการฟื้นฟูจิตใจเหยื่อสึนามิ

๒๘ ธ.ค. ๒๐๐๕ ๑๓:๕๗

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) มร. อมาล นาจ (ซ้าย) รองประธานมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย รับมอบโล่แสดงความขอบคุณจากนายพินิจ จารุสมบัติ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่มูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิ จำนวนทั้งสิ้น 6,200,000 บาท