ยรรยง ไทยเจริญ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดงาน SCBAM Investment Forum 2019

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๐

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-พีอาร์ดีดี นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงาน SCBAM Investment Forum 2019 เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนในหัวข้อ ภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุนปี 2019 โดยมี ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษา

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม Press Briefing ในหัวข้อ มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 ปี 2561

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๖

กรุงเทพฯ-10 ต.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Press Briefing ในหัวข้อ มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 ปี 2561 ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4, สถานการณ์ส่งออกของไทยจากสงครามการค้า รวมถึงวิเคราะห์การฟื้นตัวของรายได้ครัวเรือนไทย

ภาพข่าว: บล.ไทยพาณิชย์จัดสัมมนาเจาะลึกภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2018

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้นักลงทุน สถาบันในประเทศ หัวข้อ เจาะลึกภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2018 นำเสนอมุมมอง แนวโน้ม เศรษฐกิจปี 2018 เทรนด์การลงทุน ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย

ภาพข่าว: Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) จับมือ Mizuho Research Institute Ltd.(MHRI) ลงนาม MOU เพื่อขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างไทย และ

๑๑ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๐

กรุงเทพฯ-11 ก.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (ขวา) ได้เดินทางเยือนเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา Mizuho-EEC Economic Seminar และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน EIC Press Briefing ในหัวข้อ มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2561

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Press Briefing ในหัวข้อ มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2561 ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย พร้อมจับตาความเสี่ยงสงครามการค้าและแนวโน้มหนี้ครัวเรือนไทย โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ จาก CEO Survey

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงานสัมมนา Capital Market Research Forum หัวข้อ วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey) นำเสนอโดย สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาในหัวข้อ มุมมองเศรษฐกิจ ไตรมาส 2 ปี 2561

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๓

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย EIC ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Press Briefing ในหัวข้อ มุมมองเศรษฐกิจ ไตรมาส 2 ปี 2561 เจาะลึกประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยปี 2561 แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชน รวมถึง 3

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ยรรยง จะเข้ามารับหน้าที่ในการบริหารภาพรวมของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ในการสร้างงานวิเคราะห์ วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้บริหาร และบุคลากรของธนาคาร ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ยรรยง

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดเสวนา เจาะลึกเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตการเมือง ให้ลูกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๕๐

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-PRDD นายสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงานเสวนา เจาะลึกเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตการเมือง เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ (ซ้าย) หัวหน้านักยุทธศาสตร์อาวุโส

ภาพข่าว: งานสัมมนา ถึงเวลาลงทุนต่างประเท เอเชียเหนือ-ญี่ปุ่น โอกาสที่มาพร้อมพลวัตเศรษฐกิจโลก

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ กล่าวเปิดงานสัมมนา ถึงเวลาลงทุนต่างประเท เอเชียเหนือ-ญี่ปุ่น โอกาสที่มาพร้อมพลวัตเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และ ทิสโก้ โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ หัวหน้านักยุทธศาสตร์อาวุโส

ภาพข่าว: ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจร่วมเสวนา ทิศทางการลงทุน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-สหประกันชีวิต พลตำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร รองประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด (ชสธท.) พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เข้าร่วมเสวนา ทิศทางการลงทุน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยมีคุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

สรุปภาวะการซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-ตลท. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงข้อมูลสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทยปรับตัวดีขึ้นทั้งด้านดัชนีราคาและมูลค่าการซื้อขาย

ภาพข่าว: สัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย ประจำปี 2553

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-ตลท. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานชมรม mai CEO และประธานกรรมการ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น ร่วมวิจารณ์การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง

ภาพข่าว: เสวนา Crisis Watch เจาะลึก.ทิศทางเศรษฐกิจปี 2554 จับตา.โค้งสุดท้ายเศรษฐกิจและการลงทุน

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๗:๒๖

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ จัดเสวนา Crisis Watch ครั้งที่ 5/2553 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ (สายงานวิจัย) บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ภาพข่าว: สรุปภาวะการซื้อขาย เดือน ส.ค.

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-ตลท. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2553 โดย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 913.19 จุด เพิ่มขึ้น 24.32% จากสิ้นปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่สูงที่สุดในภูมิภาค

ภาพข่าว: สรุปภาวะการซื้อขาย เดือน ก.ค.

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๐ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-ตลท. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสองในภูมิภาค

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอผลสำรวจผู้มีศักยภาพเป็นผู้ลงทุนใหม่

๒๗ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-ตลท. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เดอะ นีลเซ็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอผลการวิจัยโครงการสำรวจกลุ่มผู้มีศักยภาพเป็นผู้ลงทุนใหม่ (Potential Investor Survey) พบว่าแนวโน้มการลงทุนใน 1-2 ปีข้างหน้า

ภาพข่าว: แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2553

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๓๗

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-ตลท. ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ตลท. จัดแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือน

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา การแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ เดือนมิถุนายน 2553 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 จากเดิม 13.30-15.00 น. เป็น 9.30 -11.00 น. ณ ห้องประชุม 1202 ชั้น 12 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก ตามกำหนดการ ดังนี้ 9.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน

ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการ และอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๑:๔๒

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-ตลท. วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ วิทยา อินาลา รองประธาน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย และสถาบันการเงิน

ภาพข่าว: แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๐ ๐๙:๑๕

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-ตลท. นงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553 พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการ ASEAN Linkage โดยผู้ลงทุน

ภาพข่าว: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนในตลาดรองของบจ.ไทย

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๐ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-ตลท. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ และธีระพล ลาชโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายสรุปเจาะลึกผลการวิจัยหัวข้อ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนในตลาดรองของบจ.ไทย แก่ผู้สื่อข่าวสายตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์สาเหตุ

ภาพข่าว: บทเรียนจากการ Demutualization ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๐ ๐๘:๓๕

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-ตลท. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ และอตินุช เฉลิมพงศ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายสรุปเจาะลึกผลการวิจัยหัวข้อ บทเรียนจากการ Demutualization ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ แก่ผู้สื่อข่าวสายตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลท.ขอเชิญฟังข้อมูลสรุป (Press Briefing) เจาะลึกผลงานวิจัย บทเรียนจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

๒๕ ม.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-25 ม.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนรับฟังข้อมูลสรุป (Press Briefing) เจาะลึกผลงานวิจัย บทเรียนจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และคุณอตินุช เฉลิมพงศ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

ตลท. ขอเชิญฟังข้อมูลสรุป เจาะลึกผลงานวิจัย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนในตลาดรองของบริษัทจดทะเบียนไทย

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๑๐

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนรับฟังข้อมูลสรุป (Press Briefing) เจาะลึกผลงานวิจัย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนในตลาดรองของบริษัทจดทะเบียนไทย โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และคุณธีระพล ลาชโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

ภาพข่าว: ผลวิจัยมองนักลงทุนบุคคลไทยผ่านพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๐ ๐๙:๒๕

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-ตลท. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ และศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายสรุปผลการวิจัยหัวข้อ มองนักลงทุนบุคคลไทยผ่านพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ แก่ผู้สื่อข่าวสายตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญรับฟังข้อมูลสรุป (Press Briefing) ผลงานวิจัย มองนักลงทุนบุคคลไทยจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๐ ๑๗:๒๖

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนรับฟังข้อมูลสรุป (Press Briefing) ผลงานวิจัย มองนักลงทุนบุคคลไทยจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และคุณศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ