ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สัญจร 5 ภูมิภาค ปี 2565 พร้อมเปิดเวที TMF POWER FOR CHANGE สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จ

ปลุกพลังสื่อสร้างสรรค์

๑๔ ก.ค. ๒๐๒๒ ๑๖:๔๓

76 จังหวัดเดินหน้าเฟ้นหนึ่งเดียวอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่น ส่ง วธ.จัดทำบิ๊กดาต้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาผ้าไทย

๒๑ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๒

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ภายใต้การนำของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย 5 F ได้แก่ 1. อาหาร (Food) 2.

วธ.รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สวจ.ปทุมธานี-สวจ.ตราด คว้ารางวัลสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เฝ้าระวัง ป้องกันโควิด-19

๓๑ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๕๐

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วธ.เข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ดูแลบุคลากรทั่วประเทศ ขอความร่วมมือ work from home

๑๔ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๗

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น

วธ.เปิดเฟซบุ๊ก-เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนให้บริการ พร้อมเผยแพร่นิทรรศการเสมือนจริง อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ

๓๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๗

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ บริเวณชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนระดับภูมิภาค

วธ.-จุฬาฯ บูรณาการเปิดหลักสูตรออนไลน์ รู้เท่าทันสื่อ-รู้กฏหมาย-ดิจิตัล-เฝ้าระวัง ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

๒๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๗

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้บูรณาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

วธ. เตรียมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปี 64 มอบ สวจ. พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๒๗

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ

ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

๑๙ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๓

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบอาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรมนำผู้บริหาร สภาวัฒนธรรมฯ มอบถุงปันน้ำใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช

๑๗ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๘

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร เครือข่ายวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมอบถุงปันน้ำใจ เครื่องอุปโภค บริโภค

ด่วน ! วธ.เปิดหลักสูตรออนไลน์ - ออฟไลน์ ปั้นคนผลิตหนังฟรี สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในวงการภาพยนตร์หลังโควิด-19

๑๒ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๔

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มียุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่งชาติ

วธ.ร่วมมือกับชุมชนคุณธรรมฯ-ศิลปินพื้นบ้าน 31 จังหวัดผลิตคลิปวีดีโอต้านโควิด-19 หวังสร้างความรู้แก่ประชาชนทุกช่องทาง-ช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน

๑๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๔

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าเสวนาระดมความคิดการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) พร้อมเปิดตัวภาคีเครือข่าย

๑๐ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๘

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด แสดงความร่วมมือในการรับมือกับข่าวปลอม Fake News ร่วมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส

วธ.เดินหน้าต้านทุจริตในภาครัฐ เปิดฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตทั่วประเทศ

๑๖ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๙

เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

ด่วน! วธ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการรวม 103

๐๓ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๐

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ)โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.)เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)จำนวนทั้งหมด 103 อัตรา

วธ.เร่งฝึกอบรมข้าราชการยุค NewNormal ปรับหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่1 ในรูปแบบออนไลน์

๒๘ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๐

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.- ประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม

๐๕ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๙

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม