ยุวดี เก้าเอี้ยน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สนพ.ลพบุรี พัฒนาแรงงานลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน สู่ SME

๓๑ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๓

30 ส.ค. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ โดยมีนางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการ

สนพ.ลพบุรี จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

๒๕ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๓

25 ส.ค. 2564 สนพ.ลพบุรี ดำเนินการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Application zoom meeting