ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ผอ. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ เข้าพบผู้บริหาร ซีลิค (SELIC) พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกาว โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๘

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-บียอนด์ โซลูชันส์ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC ให้การต้อนรับ นายนาวิน แสงสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมรับมอบโต๊ะสนาม จำนวน 1 โต๊ะ