รณภพ เหลืองไพโรจน์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มจธ. ร่วมประชุมและลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดราชบุรี นำร่อง BCG Model

๐๘ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๖

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ

จังหวัดชัยนาทมอบพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะประชาชน

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๑

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ และผู้ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้น นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

Gossip News: วันต่อต้านคอรัปชั่น

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๐๙

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 8:45 นางจินตนาพัฒน์เรืองเดช ประกันสังคมจังหวัดชัยนาทร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง อบรมผู้ว่าฯใหม่

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง นางกอบกาจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่2-ซ้าย) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ในการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ