รักนรินทร์ แสนราช ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มจพ .มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ แก่ กระทรวง อว. สู้ภัยโควิค

๐๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๙

อาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ผู้บริหาร กองกลาง มจพ. มอบนโยบาย Green สู่การปฏิบัติ

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. มอบนโยบาย Green สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร โดยอาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป

ผู้บริหาร กองกลาง มจพ. มอบนโยบาย Green สู่การปฏิบัติ

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. มอบนโยบาย Green สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร โดยอาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช

กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ Green living ชีวิตสีเขียว

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๐

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง Green living ชีวิตสีเขียวพร้อมด้วย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการ

กองกลาง มจพ. จัดสัมมมาเพื่อปรับกระบวนทัศน์การทำงานยุค 4.0

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป กล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการทำงานและให้บริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 22 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม

กองกลาง มจพ. เปิดตัวโครงการ : HEART THINK GREENคิด ห่วงใย หัวใจสีเขียว

๒๓ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-23 พ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นประธานเปิดตัวโครงการ : Heart Think Green คิด ห่วงใย