รุ่นที่ 4 ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน ซีดีจี

๒๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๙

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท CDG ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ นางสาวอรนุช ศรีนนท์, นายภุชพงค์ โนดไธสง, นายชยันต์ ศิริมาศ นพ.มานัส โพธาภรณ์, นพ.ขวัญชัย

วิศวะมหิดล ต้อนรับ นายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 46 เยี่ยมชมเทคโนโลยีวิศวกรรมอันก้าวหน้า

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๒

โลกที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ามกลางวิกฤติและอุปสรรคนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของเหล่านายทหารระดับสูง นำโดย พลโท โสภณ ศิริงาม

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 4 เยี่ยมชม SCG Home experience CDC

๐๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๕

นายอำพล อังคะพิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร นายกรธัช พิรัญเจริญ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร

คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่4 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

๐๒ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๒

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. พร้อมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

สพร. 7 อุบลฯ เร่งพัฒนาสมรรถนะแรงงานคุณภาพป้อนตลาด

๑๘ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๕

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 43 (1/2565) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน เพื่อผลิตแรงงานคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 9

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน บจ.เครดิตแห่งชาติ

๑๕ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๑

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ดร.ศุภกร สิทธิไชย นายธฤต ศรีอรุโณทัย นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์

ดีป้าเปิดการอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4 แบบนิวนอร์มอล

๐๑ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๒

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และผู้อำนวยการหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4 ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะผู้บริหาร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ธอส. จับมือ ตชด. ต่อยอดความรู้แก่ ครู ตชด. รุ่นที่ 4 จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ ห้องเรียนไร้กรอบ

๒๙ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๓

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดโครงการ ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน ปี 2564 จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ ห้องเรียนไร้กรอบ ถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ แลกเปลี่ยนแนวคิด ให้ครู ตชด.