รุ่นที่ 4 ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการบริหารงานตามโครงการอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 43โดยมี อิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด โกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีฝ่ายอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการ วีระศักดิ์ มณีเนตร อัยการพิเศ

อัยการสูงสุดมอบนโยบาย

๐๗ ธ.ค. ๒๐๒๒ ๑๗:๒๑