ร่วมลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

เซินเจิ้นเปิดตัว วันธุรกิจเงินร่วมลงทุนแห่งเซินเจิ้น มุ่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖:๕๐

รายงานข่าวโดย GLOBAL TIMES ONLINEวันธุรกิจเงินร่วมลงทุนแห่งเซินเจิ้น (Venture Capital Day of Shenzhen) และพิธีเปิดตลาดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาแห่งตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (SZSE Technology and IP Exchange) เพื่อสร้าง ระบบนิเวศ

เวนเจอร์ เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กซ์เซลเลนซ์ ของอีไอที เฮลธ์ แต่งตั้งโปรดักท์ไลฟ์ กรุ๊ป เป็นพันธมิตรพิเศษด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๐๘ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๗:๒๐

โครงการของสหภาพยุโรปที่มีความทะเยอทะยานสูงได้บรรลุสมรรถภาพการร่วมลงทุนมูลค่า2 พันล้านยูโรแล้ว และได้สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเชิงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการแพทย์

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์การจดแจ้งเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน (VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust)

๐๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๑๗

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์การจดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1)

๐๗ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑๐:๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับรอบระยะเวลาการจัดส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดแจ้งการเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน (VC) และทรัสต์เพื่อกิจการ เงินร่วมลงทุน (PE Trust)

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๓๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการจดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750)

QLT ขาขึ้นงบไตรมาส 2 รายได้และกำไรสูงขึ้น เสริม เทคโนโลยี Diversify ปรับกลยุทธ์เพิ่มรายได้

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๑๗

คลอลลีเทค ทำกำไรในไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Diversify ธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ด้านการจัดการทรัพย์สิน Property Management พร้อมร่วมลงทุนกับบริษัท ด้าน AI Data Analytic เสริมแกร่งให้ธุรกิจเดิม