ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๔

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน จัดทำอาหารกล่องช่วยเหลือชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่ดูแลการช่วยเหลือชุมชน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเครื่องติดตามสัญญาณชีพเพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๐๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๗

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน 820,000 บาทแก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อสนับสนุนเครื่องติดตามสัญญาณชีพเพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี นพ. เกรียงไกร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนุนอุปกรณ์จำเป็นช่วยผู้ป่วย COVID-19 แก่ศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย

๐๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๗

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นสำหรับช่วยผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท แก่ พระพิศาลธรรมานุสิษฐ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการ พระไม่ทิ้งโยม แก่ศูนย์พักคอย วัดสุทธิวราราม

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๑๔

เพทาย เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจตลาดทุน และ ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนโครงการ พระไม่ทิ้งโยม มอบรถพยาบาลเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย COVID-19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนภารกิจส่งตัวผู้ป่วย COVID -19 กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด แก่มูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ

๒๔ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๗

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบการสนับสนุนภารกิจส่งตัวผู้ป่วย COVID-19 กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ โดยมี สหชาติ

ตลท. จับมือ ดีป้า ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพอาสา เป็ดไทยสู้ภัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย

๑๔ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๐๖

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน และ นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่ รพ. ราชพิพัฒน์

๐๑ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๘

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบการสนับสนุนห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบเพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมี ทิวา มั่งน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ศรัณยา แสงมณี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่ รพ. สิรินธร

๑๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๙

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบการสนับสนุนห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบเพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร โดยมี นพ. ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ และ บรรจง นิธิปรีชานนท์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่ รพ. กลาง

๑๖ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๕

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบการสนับสนุนห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบเพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกลาง โดยมี นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการ และนพ. สมพล บูรณะโอสถ

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและชุมชน จ. บุรีรัมย์

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมพิธีเปิด ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านโคกเพชร จ. บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ Library for Everyone โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เชื่อมโยงสมาคมห้องสมุดฯ

ภาพข่าว: ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-ตลท. กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนันต์ ลือประดิษฐ์ หัวหน้าข่าว จุดประกาย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ กรรมการตัดสิน และเยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ครั้งที่ 13

ภาพข่าว: ตลท.มอบสื่อความรู้ แก่ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์

๐๒ มี.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๔๖

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ตลท. ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน และลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบหนังสือ ในโครงการ ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่ห้องสมุด ปี 2552 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พ.ย.51-31

ภาพข่าว: บมจ. แอปโซลูท อิมแพค ซื้อขายใน mai วันแรก

๑๙ ก.พ. ๒๐๐๙ ๑๔:๕๐

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-ตลท. วิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ปรึกษา และ ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดีกับ สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการ และทีมผู้บริหารของ บริษัทแอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) ในพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนมูลนิธิเมาไม่ขับ

๒๓ ม.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ตลท. ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทีมผู้บริหารร่วมมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดการดื่มสุราขณะขับรถ เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ให้แก่มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยมี สุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิฯรับมอบ ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนงานวันเด็ก เพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่

๑๒ ม.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-ตลท. กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อจัดทำถุงของขวัญจำนวน 2,000 ถุง มอบให้เด็กในชุมชนคลองเตย ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหลักสูตร การบริหารพอร์ตการลงทุน ฟรี!

๒๔ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๓:๐๒

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหลักสูตร การบริหารพอร์ตการลงทุน ฟรี! ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม 0 2229 2222 www.tsi-thailand.org

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา คัดหุ้นเด็ดแบบ Value Investors ฟรี!

๒๔ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๕๒

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา คัดหุ้นเด็ดแบบ Value Investors ฟรี! ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้าเอสพลานาด โดย บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และบมจ.หลักทรัพย์ซิกโก้ สำรองที่นั่ง 0 2229 2222 ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหลักสูตร ค้นหาหุ้นเด่นด้วย SETSMART

๒๔ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๔๖

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหลักสูตร ค้นหาหุ้นเด่นด้วย SETSMART ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น. - 17.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม 0 2229 2222 www.tsi-thailand.org ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหลักสูตร กลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ.สไตล์ Online Investors ฟรี!

๒๔ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๒๔

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหลักสูตร กลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ.สไตล์ Online Investors ฟรี! ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551 เวลา 9:00 น. - 12.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม 0 2229 2222 www.tsi-thailand.org

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเนื้อหา การวางแผนภาษีและมรดก

๒๔ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๑๕

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเนื้อหา การวางแผนภาษีและมรดก ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 9:30 น. - 10:45 น. ณ อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา Executive Talk @Maruey

๒๓ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๓:๒๘

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา Executive Talk @Maruey พบกับคุณสาระ ล่ำซำ ฟรี! ในพุธที่ 24 กันยายน เวลา 17.30 - 20.00 น. อาคาร ตลท. โดย ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรองที่นั่ง 0 2229 2222 ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 2036 /

ภาพข่าว: เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ

๑๑ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๐๙:๔๖

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-ตลท. วรพจน์ วัชรางค์กูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ นำคณะผู้เข้าอบรมภาควิทยาการผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 54 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

บล.บีฟิทแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

๒๖ ส.ค. ๒๐๐๔ ๑๖:๒๒

กรุงเทพฯ-26 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 27 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า BFIT Securities Public Company Limited แต่ใช้ชื่อย่อเดิมคือ BFITSEC ทั้งนี้

ภาพข่าว: ผู้เข้าประกวด MISS THAILAND UNIVERSE 2004 ฟังเคล็ดลับการบริหารเงินที่ ตลท.

๑๘ มี.ค. ๒๐๐๔ ๑๑:๑๐

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานศูนย์ระดมทุนและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด MISS THAILAND UNIVERSE 2004 ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางลดาวัลย์ กันทวงศ์

ภาพข่าว: ตลท.สนับสนุนโครงการ 25 ปี ระดมทุนหาหนังสือดีเข้าห้องสมุด 250 โรงเรียน

๑๓ ม.ค. ๒๐๐๔ ๐๙:๑๗

กรุงเทพฯ-13 ม.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้./ นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบหนังสือ เศรษฐศาสตร์หารสอง และ หมูอู๊ดอี๊ดกับกระปุกกายสิทธิ์ จำนวน 1,000 เล่ม รวมมูลค่า 200,000 บาท ให้แก่ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ บรรณาธิการอำนวยการ

ภาพข่าว: ร่วมยินดีเปิดตัวสโมสรราชประชายุคใหม่

๑๖ มิ.ย. ๒๐๐๖ ๑๑:๑๔

กรุงเทพฯ-16 มิ.ย.-ตลท. ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบกระเช้าแสดงความ ยินดีแก่ กิตติรัตน์ ณ ระนอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานอำนวยการและผู้จัดการสโมสรกีฬาราชประชา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื้อขาย ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2549

๒๐ ก.ย. ๒๐๐๖ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศหยุดทำการซื้อขายในวันพุธที่ 20 กันยายน 2549 ทั้งการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ S-E-T Call Center โทร

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เซ็ทเทรดฯ นำเยาวชนชมภาพยนตร์เรื่องก้านกล้วย

๒๑ มิ.ย. ๒๐๐๖ ๑๑:๑๐

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเยาวชนจากคลองเตยจำนวน 200 คน ชมภาพยนตร์ส่งเสริมความรักชาติเรื่อง ก้านกล้วย ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยมี บริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด วิทยา เป็นผู้ร่วมสนับสนุน

ภาพข่าว: Celebrate love @ Maruey

๑๕ ก.พ. ๒๐๐๖ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบช่อดอกไม้พร้อมชุดหนังสือสื่อความรู้ สู่ความมั่งคั่งและเงินทองของมีค่า ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศให้แก่กมลชนก และนุติ เขมะโยธิน