วรญาณ บุญณราช ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สนพ.แพร่ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

๑๑ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๑๘

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)