วรพล โสคติยานุรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ผู้ถือหุ้น SA อนุมัติให้ร่วมลงทุนบ.เคเอสเอส แลนด์

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๐

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ (กลาง) และคุณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บมจ. ไซมิส แอสเสท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รูปแบบ E-AGM

๐๘ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๘

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ, นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารส่วนกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด

ดร.ศรีศุภางค์ มอฤทธิ์ ประธานนักศึกษาวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์พร้อมเลี้ยงเกษียณให้แก่เพื่อนสมาชิกในรุ่น ด้วยบรรยากาศงาน วบส.2 Chinese Night โดยมี รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ พิสุทธิ์ อารีมิตร พ.ต. กมล วงศ์สมบูรณ์ ประภา ปูรณโชติ น.พ. สุขุม กาญจนพิมาย ภัทรกฤช เตชะศิกานต์ และ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องแกรนด์พาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

วบส.2 Chinese Night

๓๐ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๖

ภาพข่าว: เครดิตบูโรร่วมให้ความรู้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินฯ

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๙

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมเรื่อง สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและผลกระทบต่อเสถียรภาพการเงิน

ภาพข่าว: CHO ร่วมงานสัมมนา ICO IN ACTION SEMINAR : ยุทธการก้าวสู่ ICO

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.- คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ซ้ายสุด) ผู้ก่อตั้งโครงการขอนแก่นพัฒนาเมือง ( KKTT ) และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ช ทวี (CHO) ถ่ายภาพร่วมกับดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) สมาชิกสภานิติบัญญัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย FinTech

คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่งผลักดัน พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๔๗

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-สภาธุรกิจตลาดทุนไทย คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งสาระสำคัญ

ภาพข่าว: นิตยสารMBA ครบรอบ 19 ปี จัดสัมนาความรู้ เรื่อง ICO เพื่อนักลงทุน และ นักระดมทุน

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-สื่อดี นิตยสาร MBA จัดสัมนาในหัวข้อ ICO IN ACTION SEMINAR : ยุทธการก้าวสู่ ICO เพื่อสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจในกระบวนการระดมทุน Initial Coin Offering (ICO) สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: Joe talks และบรรยายพิเศษเติมความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า Wharton School of Business

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-เอ็ม ที ทัลติมีเดีย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมนักเรียนเก่า The Wharton Club of Thailand จัดงาน Joe talks เพื่อพบปะสังสรรค์และเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า Wharton School of Business, University of Pensyllvania ในประเทศไทย โดยเชิญ Professor Nicolaj Siggelkow

นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ 'ฟินเทค นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทย

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (M.P.A) จัดงาน 'Fintech นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0' ซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ 'Fintech นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทย' โดย

ภาพข่าว: 'MPPM NIDA จัดปาฐกถา Fintech Startups

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๘

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากขวา) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย Fintech แห่งชาติ ร่วมกับ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภาพข่าว: นิด้า มองเศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๓๒

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ขวาสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก (ซ้ายสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: นิด้า มองเศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๘:๒๑

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ขวาสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก (ซ้ายสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นิด้า เชิญร่วมงานเสวนา ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๘

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดงานแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาส่งเสริมผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางธุรกิจ

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ อดีตเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.พร้อมด้วย Mr. Jason Best Co-founder and principal of Crowdfund Capital Advisors, USA เอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

ก.ล.ต. เสริมสร้างศักยภาพ CFO

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-ก.ล.ต. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวเปิดงานสัมมนา CFO in the new financial world ให้ผู้ที่มีบทบาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน (CFO)

ผลงาน ก.ล.ต. 4 ปี บรรลุเป้าหมายการยกระดับตลาดทุนสู่สากล ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจไทยได้ใช้ประโยชน์

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เผยผลงานการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนตลอดระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2558 บรรลุเป้าหมายการยกระดับตลาดทุนไทยสู่สากลในทุกด้าน เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยมาตรการกำกับดูแลและป้องปรามที่ทันสมัยส่งเสริมให้ทุกภาคเศรษฐกิจใช้ประโยชน์จากตลาดทุน

ก.ล.ต. ประกาศใช้เกณฑ์อนุญาตให้บริษัทต่างประเทศเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๓

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ประกาศหลักเกณฑ์อนุญาตให้บริษัทต่างประเทศออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในประเทศไทย (primary listing) นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ขณะนี้ ก.ล.ต. ประกาศหลักเกณฑ์ primary listing โดยการกำกับดูแลบริษัทต่างประเทศ

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ก.ล.ต.

๐๗ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๓๐

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-ก.ล.ต. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ทำพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ก.ล.ต. เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การระดมทุนและกลไกตลาดทุนโดยรวมสำหรับธุรกิจและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าชมฟรี เปิดทำการ

ก.ล.ต. ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเสริมภาคธุรกิจระดมทุนผ่าน Crowdfunding

๐๒ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๔๑

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ก.ล.ต. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และธุรกิจเกิดใหม่ใช้ Crowdfunding เป็นเครื่องมือในการระดมทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน สะดวกรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า สร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ พร้อมรับ AEC

ก.ล.ต. เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ก.ล.ต. (SEC Capital Market Knowledge Center) ในรูปแบบสื่อผสม (interactive multimedia) เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การระดมทุนและกลไกตลาดทุนโดยรวมสำหรับธุรกิจและประชาชนผู้สนใจทั่วไป นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ

ก.ล.ต. สนับสนุนธุรกิจภาคธนาคารพาณิชย์

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-ก.ล.ต. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และคณะผู้บริหาร ประชุมรายครึ่งปีร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสมาคมนานาชาติ โดยหารือประเด็นสำคัญ อาทิ ความคืบหน้าของกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

ภาพข่าว: 7 องค์กรตลาดทุนผนึกกำลังสนับสนุนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นใน AGM 2558

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๔๔

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-ก.ล.ต. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. นำทีมผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ภาพข่าว: 4 องค์กรจับมือผลักดันการรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประธานกรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และ

ภาพข่าว: LDC รับรางวัล จาก โครงการ หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๒๙

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-IR PLUS ทันตแพทย์ วัฒนา ชัยวัฒน์ (ขวา) กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC รับ รางวัลเชิดชูเกียรติ จาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลัก ทรัพย์(ก.ล.ต.) ใน โครงการ หุ้นใหม่ความภูมิใจของ จังหวัด พร้อมด้วย

ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เชิญชวนกิจการระดมทุนผ่านตราสารหนี้

๑๐ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดโครงการ หุ้นกู้น้องใหม่ ก้าวแรกที่ก้าวไกล สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่เคยระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ใช้ตลาดทุนระดมทุน ผู้ประกอบการออกตราสารหนี้ได้ภายในปีนี้

ภาพข่าว: ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ คว้ารางวัล CEO ยอดเยี่ยม IAA Awards for Listed Companies 2014

๑๐ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๔๔

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-อินทิเกรต คอมมูนิเคชั่น นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและรับเหมา จากดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ภาพข่าว: NDR คว้า หุ้นใหม่ความภูมิใจจังหวัด รุ่นที่ 2

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-IR Network คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ ในโครงการ หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด ครั้งที่ 2 จาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ

ภาพข่าว: KCM หุ้นใหม่ความภูมิใจจังหวัด รุ่นที่ 2

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๒

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-IR network ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ขวา) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ และถ่ายภาพร่วมกับคุณเจริญ เจริญกิจ ประธานที่ปรึกษา (กลาง) และคุณนิพนธ์ เจริญกิจ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.เค.ซี.เมททอลชีท (KCM)