วันชาติ ศุภจัตุรัส ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ นพ. วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ สุภาวดี ขีดขิน สิริเกศ จิรกิติ ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล นพ. นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ และ นพ. กมิล ปั้นประสงค์ ภายใต้บรรยากาศงาน REUNION ปธพ.7 Lets Party with กลุ่มบอระเพ็ดและกลุ่มกานพลู ที่ห้องมรกต โรงแรม ด

ภาพข่าว: ปธพ.7 สังสรรค์

๐๔ มี.ค. ๒๐๒๐ ๑๒:๓๖

ภาพข่าว: ศิลปินรวมพลัง หนุนร่างพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ

๒๔ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๘:๐๑

กรุงเทพฯ-24 ก.พ.-PR STORY ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธานเปิดงาน คอนเสิร์ตรวมพลังสนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีนพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส คุณอุ๊บ วิริยะ คุณศศิ สินทวี คุณนิวส์ นริศสันต์ คุณลูกแก้ว สมบัติเจริญ คุณโจโจ้

ภาพข่าว: โบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานสภาวัฒนธรรมเขตดินแดง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง 3 เกมส์ จาก การแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ของสภาวัฒนธรรมเขตดินแดง ให้กับโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ที่บลูโอ-โบว์ล ศูนย์การค้าเอสพลานาด

ภาพข่าว: เลี้ยงแสดงความยินดี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รับตำแหน่ง นายกแพทยสมาคมโลก

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-สยามแอ๊ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา กรุงเทพมหานครนำโดย ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร และคณะ ร่วมกันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นายกแพทยสมาคมโลก โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ โกสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม

ตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ สาธารณสุข

๐๕ ต.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๒๗

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-กองประชาสัมพันธ์ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4262/2552 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านการแพทย์ สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วย คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายวันชาติ ศุภจัตุรัส นายไกรจักร

ภาพข่าว: ประกาศเกียรติคุณสมาชิกกิตติมศักดิ์ และ สมาชิกดีเด่นประจำปี

๒๘ เม.ย. ๒๐๐๘ ๐๘:๒๓

กรุงเทพฯ-28 เม.ย.-โรงแรมตวันนา สมาคมนักเรียนทุนบริติชเคานซิล นำโดย ศ. เกียรติคุณ ดร. วิภา กงกะนันทน์ นายก-สมาคมฯ จัดพิธีแจกประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกกิตติมศักดิ์ และ สมาชิกดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้แก่สมาคมและสังคม ในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมฯ ที่ ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ โรงแรมตวันนา ถ. สุรวงศ์

สภากทม. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

๐๖ ก.ค. ๒๐๐๐ ๐๙:๑๕

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-กทม. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ (5 ก.ค. 43) เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2543 ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.

กทม. สรุปผลการรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศในกทม.

๐๗ ก.ค. ๒๐๐๐ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-กทม. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ (6 ก.ค. 43) เวลา 12.00 น. ดร.พิจิตต รัตตกุล รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

รองผู้ว่าฯประพันธ์เป็นประธานเปิดงาน ฟ ฟัน สวยยิ้มใส

๒๒ ส.ค. ๒๐๐๐ ๐๙:๒๗

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กทม. ที่ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.43 เวลา 14.00 น. นพ.ประพันธ์ กิติสิน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ ฟ ฟันสวยยิ้มใส โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสุวณี รักธรรม ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

กทม. ร่วมกับ องค์การพิทักษ์สัตว์โลก (WSPA) จัดสัมมนากลยุทธ์การควบคุมสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานคร

๑๕ ก.ย. ๒๐๐๐ ๐๙:๑๔

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-กทม. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ (14 ก.ย.43) เวลา 09.00 น. นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนากลยุทธ์การควบคุมสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์การพิทักษ์สัตว์โลก (WSPA) จัดขึ้น ในวันที่ 14,15 ก.ย.43

กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาเรื่อง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานในเขตกทม.

๒๐ มิ.ย. ๒๐๐๐ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-กทม. ที่ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัลซิตี้ วันนี้ (19 มิ.ย. 43) เวลา 09.15 น. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พญ.สุวณี

กทม.ชวนมอเตอร์ไซค์ไปตรวจและซ่อมฟรีที่งาน มอเตอร์ไซค์สะอาดเพื่อชาวกทม. ครั้งที่ 2

๐๗ ก.ค. ๒๐๐๐ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-กทม. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิตต รัตตกุล รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพ-มหานคร นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.วันชัย ถนัดกิจ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร นายปิติ มโนมัยพิบูลย์ ประธานบริษัท พีดีเค พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ และกรมการขนส่งทางบก

ปลัดกทม. เปิดงานครบรอบ 102 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง

๒๕ พ.ค. ๒๐๐๐ ๐๘:๐๙

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-กทม. วันนี้ (24 พ.ค.43) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายประเสริฐ สมะลาภา ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 102 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง พร้อมเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกลางที่ชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาล โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส

กทม.มอบเกียรติบัตร ร้านอาหารสะอาด เพิ่มอีก 2,413 ราย

๒๔ พ.ค. ๒๐๐๐ ๐๘:๑๗

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-กทม. วันนี้ (22 พ.ค.43) เวลา 13.30 น. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร ร้านอาหารสะอาด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2543 จำนวน 2,413 ราย โดยมี นพ.ไพจิตร ปวะบุตร นพ.ขจิต ชูปัญญา

กทม.พร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แล้ว

๓๐ มิ.ย. ๒๐๐๐ ๑๓:๑๔

กรุงเทพฯ-30 มิ.ย.-กทม. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง กทม. เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วย ฝ่ายต่าง ๆ 8 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการวิชาการและกฎหมาย

ผู้ว่าฯ กทม. เปิดงาน วันผู้สูงอายุสากล ที่ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

๑๘ ก.ย. ๒๐๐๐ ๐๘:๕๓

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-กทม. เมื่อวันที่ 15 ก.ย.43 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2543 โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.อาคม สรสุชาติ

ผู้ว่าฯกทม. แถลงข่าวผลการดำเนินงานเพื่อคุณภาพชีวิต

๒๔ พ.ค. ๒๐๐๐ ๐๘:๑๙

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-กทม. วันนี้ (22 พ.ค.43) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย- ญี่ปุ่น) ดินแดง ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต ในรอบ 4 ปี ของสำนักอนามัย กทม. โดยมี นพ.ขจิต ชูปัญญา นพ.ไพจิตร

10 เม.ย.นี้ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุร่วมพีธีเปิดศูนย์ผู้สูงอายุกทม.และงานวันผู้สูงอายุที่สวนลุมพินี

๐๕ เม.ย. ๒๐๐๐ ๑๓:๔๔

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-กทม. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายไพจิตร ปวะบุตร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดพิธีเปิดศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 เม.ย. 43 ณ

การศึกษาประสิทธิผลวัคซีน AIDSAWAX B/E มีความคืบหน้าไปมากได้อาสาสมัครครบ 2,500 คนแล้ว

๐๑ ก.ย. ๒๐๐๐ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-กทม. เมื่อวานนี้ (31ส.ค.43) เวลา 10.30 น. ที่ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ นพ.ประพันธ์ กิติสิน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการศึกษาประสิทธิผลวัคซีน AIDSWAX B/E ในโอกาสที่ได้อาสาสมัครครบ 2,500 คน โดยมี นพ.ขจิต ชูปัญญา ผู้วิจัยหลัก

กรุงเทพมหานครดีเดย์ออกคำสั่งฯ ให้รถที่มีควันดำ-ควันขาวแก้ไขภายใน 15 วัน

๐๔ เม.ย. ๒๐๐๐ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-กทม. ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตรวจรถควันดำ-ควันขาวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตราชเทวี บริเวณจุดตรวจควันดำ-ควันขาว หน้าโรงพยาบาลสงฆ์

รองผู้ว่าฯ ประพันธ์ มอบนโยบายสำนักอนามัยเน้นชาวกรุงเทพฯ ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๕ ส.ค. ๒๐๐๐ ๐๙:๐๐

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-กทม. เมื่อวันที่ 11 ส.ค.43 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ที่สำนักอนามัย ศาลาว่าการกทม.2 นพ.ประพันธ์ กิติสิน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักอนามัยและประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักอนามัย เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน

กทม.สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ควบคุมสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานคร

๒๕ พ.ค. ๒๐๐๐ ๐๘:๐๖

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-กทม. วันนี้ (24 พ.ค.43) เวลา 10.00 น. ที่ห้องคอนฟอร์เร้นซ์เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็นท์ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านอนามัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ควบคุมสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายโสภณ

เปิดตัว ชมรมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ อย่างเป็นทางการแล้ว

๒๘ มิ.ย. ๒๐๐๐ ๐๘:๔๒

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-กทม. ที่ชมรมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ ซ.พหลโยธิน 35 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ศ.ดร.บรรเจิด คติการ ประธานชมรมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้เป็นประธานแถลงข่าว และเปิดตัวชมรมพ่อตัวอย่างแห่งชาติอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.อ.ท.โภคัย ว่องกสิกร นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส

World Bank มอบเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กทม. ตั้งหน่วยงานแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

๐๕ เม.ย. ๒๐๐๐ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-กทม. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้รับเงินสนับสนุนให้เปล่าจากธนาคารโลกหรือ World Bank จำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะในด้านการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีคณะทำงานประจำ และสำนักงานถาวรตั้งอยู่ที่ชั้น 2

สภากทม. เห็นชอบ 2 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

๒๐ ก.ค. ๒๐๐๐ ๑๔:๐๐

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-กทม. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ (19 ก.ค. 43) เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2543 ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 2 ฉบับ คือ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

กทม. จัดยิ่งใหญ่เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 21 ต.ค. นี้

๑๗ ต.ค. ๑๙๙๗ ๑๐:๔๔

กรุงเทพ-17 ต.ค.-กทม. วานนี้ (16 ต.ค. 40) เวลา 13.00 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รศ.ญาณเดช ทองสิมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวกาจัดงานเทิดพระเกียรติสมเดํจย่า และวันสังคมสงเคราะห์ ทันตสาธาณสุข และพยาบาลแห่งชาติ ปี 2540 โดยมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส

โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนประสานความร่วมมือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนท้องถนน

๑๑ ส.ค. ๑๙๙๗ ๑๔:๑๗

กรุงเทพ-11 ส.ค.-สำนักงานเขตกรุงเทพ ที่ศาลาว่าการกทม. วันที่ 8 ส.ค. 40 เวลา 12.30 น. ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ และคลอดบุตรบนท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.ขจิต ชูปัญญา รองผู้ว่าฯกทม. นพ.เสรี ตู้จินดา

24 ธ.ค.นี้ กทม.มอบสัญลักษณ์ ดาว แก่ผู้ค้าฯ อีกกว่า 1,000 แผง

๒๓ ธ.ค. ๑๙๙๗ ๑๓:๕๑

กรุงเทพ-23 ธ.ค.-สำนักงานเขตกทม. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 ธ.ค. 40 เวลา 14.00 น. นพ.ขจิต ชูปัญญา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานแถลงข่าวพิธีมอบสัญลักษณ์ ดาว แก่แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีที่ได้มาตรฐานทางกายภาพ ครั้งที่ 2 โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายกฤษณ์

กทม.ขอกู้เงินธนาคารโลกนำมาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๒๓ มี.ค. ๑๙๙๘ ๑๖:๑๔

กรุงเทพ-23 มี.ค.-กปส. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนางณฐนนท ทวีสิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร

กทม.รับสมัครสตรีอายุระหว่าง 16-60 ปี เข้าอบรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

๒๗ ก.พ. ๑๙๙๘ ๑๐:๔๒

กรุงเทพ-27 ก.พ.-กปส. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยมี นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ปิยะเมธ ยอดเณร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์