วันวิสาข์ หุ้นจิ้น ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

บจก.บางสะพาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๐๕

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-เครือสหวิริยา บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด เครือสหวิริยา โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนส่งเสริมและพัฒนา พร้อมทีมพี่เลี้ยงฯ ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้ โครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา จัดฝึกอบรม การจัดทำบัญชีปันผลธนาคารชุมชน ต่อเนื่อง รุ่นที่ 3

ภาพข่าว: บจก.บางสะพานสัมพันธ์ จัดอบรม การจัดทำบัญชีปันผลธนาคารชุมชน

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๕๓

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-เครือสหวิริยา บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด เครือสหวิริยา โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนส่งเสริมและพัฒนา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีปันผลธนาคารชุมชน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรพร้อมยกระดับคุณภาพของธนาคารชุมชน

ภาพข่าว: บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา รับเกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาว

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๒๑

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-เครือสหวิริยา ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาว ในสถานประกอบกิจการ ให้แก่นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาอาวุโส บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ในเครือสหวิริยา

เครือสหวิริยา สนับสนุนงานสตรีสายสัมพันธ์ เนื่องในวันสตรีสากล

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-เครือสหวิริยา นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ในนามของคณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุนงานสตรีสายสัมพันธ์ เนื่องในวันสตรีสากล จำนวน 20,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนางสมบูรณ์ สิงควิบูลย์ ประธานกลุ่มสตรีอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ

ภาพข่าว: เครือสหวิริยา ร่วมมอบชุดเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้เยาวชนบางสะพาน ใน วันเด็กแห่งชาติ

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-เครือสหวิริยา นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา เป็นตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมมอบชุดเพิ่มทักษะการเรียนรู้ เช่น ชุดสารานุกรมไทย ชุดหนังสือเด็กดี ฯลฯ และชุดสมุดดินสอ ให้กับโรงเรียนในอำเภอบางสะพาน 37 โรงเรียน 7 ตำบล เพื่อส่งเสริม

ภาพข่าว: มอบเครื่องพ่นยุงเพื่อป้องกันโรคติดต่อให้แก่ อสม.แม่รำพึง

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๐ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-เครือสหวิริยา มอบเครื่องพ่นยุง: นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ผู้แทนจากคณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ์ มอบเครื่องพ่นยุ่ง มูลค่า 65,000 บาท ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่รำพึง โดยมีนางจันทร์ฉาย บัวกะสินธุ์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแม่รำพึง

ภาพข่าว: มอบเครื่องพ่นยุงเพื่อป้องกันโรคติดต่อให้แก่ อสม.แม่รำพึง

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-สหวิริยา นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ผู้แทนจากคณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ์ มอบเครื่องพ่นยุ่ง มูลค่า 65,000 บาท ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่รำพึง โดยมีนางจันทร์ฉาย บัวกะสินธุ์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลแม่รำพึง พร้อมชาวบ้านท่าขามร่วมรับมอบ

ภาพข่าว: เครือสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องขยายเสียงชุมชน

๒๘ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-เครือสหวิริยา เครือสหวิริยา โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกมวลชนสัมพันธ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนให้แก่นางอุ่นใจ แพใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านทางสาย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องขยายเสียงให้กับชุมชนบ้านทางสาย เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในชุมชน ณ