วาว แฟคเตอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

W เผย Q2/64 Domino's Pizza ยอดขายโต 46.83% พร้อมขยายสาขาเพิ่ม ส่วนแบรนด์ร้านอาหารอื่นๆ ยอดขาย Q2/64 ชะลอตัวจาก COVID

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ ๐๙:๔๕

นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ผู้บริหารบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด (DOMINO'S PIZZA) (บริษัทในเครือ) เผยถึงผลประกอบการงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของกลุ่ม W ว่า

ก.ล.ต. เตือนให้ผู้ถือหุ้น W ไปใช้สิทธิออกเสียง ในวาระการรับโอนกิจการร้าน DOMINOS PIZZA ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสม

๑๘ ส.ค. ๒๐๒๐ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กรณีบริษัทย่อยของ W จะรับโอนกิจการร้าน DOMINOS PIZZA ในประเทศไทย มูลค่ารวม 426 ล้านบาท

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น W ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรับโอนกิจการร้าน DOMINOS PIZZA ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสม

๐๕ ส.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W) ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดย W จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนไปรับโอนกิจการร้าน DOMINOS PIZZA ในประเทศไทย มูลค่ารวม 426 ล้านบาท

Gossip News: EIC เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น W

๒๘ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-บางกอก ออทัม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเก่า บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์) จะเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก EIC เป็นชื่อย่อใหม่คือ W ต่อไปจะซื้อจะขายหุ้นของวาว แฟคเตอร์ เพียงแค่พิมพ์ W ตัวเดียวก็เจอเลยทันที เซิร์จหาง่าย ทันใจ