วิจิตรา สุขะมงคล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๗

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-มารวย เรียลเอสเตท ฯพณฯ อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกีรยติเป็นประธานฉลองครบรอบ 30 ปี สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมี ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล นายกสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อมด้วย ดร.วิจิตรา สุขะมงคล,นายสมเกีรยติ เหล่าทีวีสุข,นายกวีวุฒิ

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๕

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-มารวย เรียลเอสเตท พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมป์ พร้อมด้วยพล.ต.ญ.คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ