วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมโค้ช คณะสหวิทยาการฯ (SITI) เปิดประสบการณ์ บินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ เดินหน้าขยายกรอบความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักศึก

SITI SPU GO INTER SINGAPORE

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๕๕

SPU สร้างเครือข่ายพัฒนาอาจารย์ ระดับนานาชาติ

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับผู้แทนจาก Advance HE ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทำดีเพื่อสังคม! ม.ศรีปทุม รับมอบโล่ พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย

๒๓ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๓

23 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และประธานศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน

วปอ.64 เยี่ยมชมบูธผลงาน SITI SPU ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยทีมโค้ช ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU

SITI SPU เดินหน้าพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อเนื่อง

๐๑ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๗

วันที่ 30 กันยายน 2564 ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา นำเสอนผลการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ ZOOM ONLINE

iQA at British College SPU! รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน ZOOM

๒๗ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๓

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีวิทยาลัย British College มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยคณาจารย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ ZOOM ONLINE เพื่อการันตรีคุณภาพการศึกษา

คณะทำงานหลักสูตร WINS เข้าพบปะหารือ รมต.อว.

๐๙ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๘

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้จัดการหลักสูตร WINS (โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) นำทีมคณะทำงานของหลักสูตรฯ เข้าพบ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

สร้างโอกาส! ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 (ออนไลน์)

๑๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๔

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างโอกาสให้กับนักศึกษาปีสุดท้ายได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU

ขอขอบคุณ!ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU และครอบครัว มอบเครื่องดื่ม Starbucks บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร

๑๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๓

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU และประธานศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมครอบครัว นำเครื่องดื่ม สตาร์บัคส์ เมนูเย็น จำนวน 120 แก้ว ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร

SITI SPU จับมือ บริษัท คอนทริบิวชั่นลีดเดอร์ชิพ จำกัด MOU ออนไลน์รูปแบบ Virtual Class

๒๐ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๐๐

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คุณ จตุพล สิทธิชัย CEO Founder บริษัท คอนทริบิวชั่นลีดเดอร์ชิพ จำกัด ผ่านการ MOU ออนไลน์

TLC SPU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 3 วิทยาเขต การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

๒๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๗

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Growth Mindset การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์