วิลาสิณี ยนต์วิกัย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดบ้านปริญญาโท - MBA

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๖

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ (ที่ 4 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.วิลาสิณี ยนต์วิกัย (ที่ 2 จากขวา) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรรับเชิญ เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ หรือเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่น