วิษณุ เครืองาม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สวพส. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผลงานแห่งความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูง

๑๗ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๔๔

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน มุ่งเน้น แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

๓๐ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๕

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมกิจกรรม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม

ที่ประชุมสภานโยบาย ผ่านฉลุยมาตรการแซนด์บ็อกซ์ เชื่อช่วยลดการสูญเสียโอกาสของประเทศ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม สมคิด จี้ ปลดล็อคกฎระเบียบ

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๐

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-สอวช. ที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ภาพข่าว: มกอช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมคณะร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

DGA คว้า รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๗

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

ฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-โรงแรมแชงกรี-ลา ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มร. หลู่ย์ เจี้ยน (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย (ที่ 5 ซ้าย) ประธานรัฐสภา, ฯพณฯ

กปภ. รับรางวัลเลิศรัฐด้านสาขาบริการภาครัฐ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ.

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-การประปาส่วนภูมิภาค ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในประเภทนวัตกรรมการบริการ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ

กรมประมงคว้า 6 รางวัลเลิศรัฐประจำปี 62 บทพิสูจน์แห่งความทุ่มเท

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๒

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 6 รางวัล จากมติผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ และในปีนี้กรมประมงได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมี

กพร.สุดเจ๋ง โชว์สกิลหน่วยงานคุณภาพ คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างชื่อให้กระทรวงแรงงาน โชว์ผลงานหน่วยงานคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ปี 62 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

กรมประมงคว้า 6 รางวัลเลิศรัฐประจำปี 62 บทพิสูจน์แห่งความทุ่มเท

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กรมประมง นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 6 รางวัล ใน 2 สาขาได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 3 รางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล จากมติผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ