วีระพันธ์ ดีอ่อน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่

๒๒ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๒

จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

เชียงใหม่สีสันเมืองแห่งเสียงดนตรี ขนศิลปินขับกล่อมบทเพลงต้อนรับลมหนาว ภายในงาน MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๒

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน MUSIC of the CITY เชียงใหม่เมืองดนตรี โดยเปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายทางดนตรี การแสดง มีศิลปินที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก