วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ไอแบงก์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และจัดสัมมนา เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564มหาวิทยาลัยเกริก

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๕

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมกับเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ไอแบงก์จัดอบรมออนไลน์ เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๐๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๖

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ทางการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลาม

ไอแบงก์ บริหารจัดการเงินซะกาต ช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาต ภายใต้โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน และเพื่อเป็นทุนการศึกษาทั่วประเทศ

๑๕ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๓๘

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายสันติ เสือสมิง ที่ปรึกษาธนาคารและอนุกรรมการซะกาต ผู้แทนประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร มอบเงินซะกาตของธนาคารปี 2564

ไอแบงก์ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๑๒

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไอแบงก์ พร้อมเคียงข้างลูกค้า จัด 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบโควิด-19 และน้ำท่วมใต้

๑๓ ม.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๖

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมเคียงข้างลูกค้าทุกสถานการณ์ ออก 3 มาตรการเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และน้ำท่วมภาคใต้นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า