ศักดิ์ชัย บุญมา ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ยืนยันการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๕๔

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-กรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ กทม. ปฏิรูประบบการยื่นขอใบอนุญาตสร้างบ้านและอาคารว่า ในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือต่อเติมอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.

สำนักการโยธา เข้าดำเนินการรื้อถอน กลุ่มบ้านทรงไทย ซอยเจริญกรุง 43 แล้ว

๑๓ มี.ค. ๒๐๐๑ ๑๐:๒๑

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-กทม. ที่บริเวณกลุ่มบ้านทรงไทย ซอยเจริญกรุง 43 เขตบางรัก เมื่อวันที่ 10 มี.ค.44 เวลา 09.00 น. นายสนั่น โตทอง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการกองรังวัดและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายบัญญัติ อินทราชา หัวหน้าฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ 4 นายศักดิ์ชัย บุญมา หัวหน้าจัดกรรมสิทธิ์ 1