ศิริเดช เอื้องอุดมสิน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าติดปีกธุรกิจสตาร์ทอัพไทย Startup Thailand 2018 ย้ำพร้อมเป็น เพื่อนคู่คิด

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๒๕

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นายจงอนันต์ อนันตศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.พนุกร จันทรประภาพ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการลงทุนธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) และดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าติดปีกธุรกิจสตาร์ทอัพไทย ในงาน Startup Thailand 2018 ย้ำพร้อมเป็น เพื่อนคู่คิด เสริมความรู้-ประสบการณ์-เครือข่าย-แหล่งเงินทุน

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๒๓

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพร่วมออกบูธให้คำปรึกษาธุรกิจสตาร์ทอัพในงาน Startup Thailand 2018 งัดกลยุทธ์รุกตลาดสตาร์ทอัพ บริการการเงิน-ความรู้ ตอบโจทย์ทุกช่วงวงจรธุรกิจ ย้ำภาพ เพื่อนคู่คิด พร้อมเติบโตคู่กับลูกค้าอย่างยั่งยืน นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพมุ่งสร้างบริการเพื่อความมั่งคั่งลูกค้า ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเงิน ในงาน Money Expo Pattaya

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายประยุทธ์ ยืนวงส์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการภาคกลาง 1 (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (กลาง)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน'วันเกษตรก้าวหน้า 2560 โชว์ศักยภาพผลิตผล-มอบรางวัลยกย่องเกษตรกรไทย

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) และนายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า 2560' และมอบ 'รางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2560' ให้แก่ บริษัท คิงฟรุทส์

ภาพข่าว: มธ. ผนึก ธ.กรุงเทพ หนุนสตาร์ทอัพ

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๙

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ

ธนาคารกรุงเทพจับมือ ม.ธรรมศาสตร์ ติดปีกธุรกิจ Startup ไทย เสริมเขี้ยวเล็บความรู้-ประสบการณ์-เครือข่าย-แหล่งเงินทุน

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๗

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจ Startup กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ธุรกิจ Startup ของไทย

ภาพข่าว: Bangkokbanksme.com สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา SME จัดสัมมนา นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๓๙

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ข้าว

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๓

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-พิเพิล มีเดีย กรุ๊ป ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทยวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.30 16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สานความต่อเนื่องนโยบายรัฐบาล ประชารัฐรักสามัคคี ใช้เครือข่ายจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนายณัฐวุฒิ เพชรหยอย ผู้จัดการภาค 6 ลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมนางนรรถพร พระศรีนาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ที่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส่งเสริมศักยภาพเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน สู่ความมั่นคง

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๓๑

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และนายมกรา โกศัลวิตร เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ภาพข่าว: วว.จับมือ ธนาคารกรุงเทพ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาเทคนิคการทำการค้าออนไลน์ Go Online Go Global เปิดโลก Online พร้อมขายใน 1

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๔

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายรชฎ เสกตระกูล ผู้อำนวยการ ลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง(ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายพูนีช คูมาร์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขาย เขตภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ บริษัท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เปิดอบรมหลักสูตรผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน รุ่นที่ 2 สร้างความพร้อมแบบเจาะลึกสู่ AEC อย่างมั่นใจ

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (ขวา) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่ 2 จากซ้าย) นางรัชนี นพเมือง (ซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานโชว์ศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรไทย 'วันเกษตรก้าวหน้า 2559 มอบรางวัลยกย่องแก่สองเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตดีเด่น

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ (ที่ 6 จากขวา) และ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: BangkokBanksme.com เสริมศักยภาพนักธุรกิจไทย จัดสัมมนา ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง สำหรับธุรกิจร้านอาหาร

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๒

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-SME Social Planet นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นายชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย นักการตลาดดิจิทัลและเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก M.I.B.Marketing In Black (ที่ 2 จากขวา) นายอาริยะ คำภิโล เจ้าของธุรกิจร้าน Jones' Salad (ที่ 1 จากขวา)

ภาพข่าว: BangkokBanksme.com เสริมศักยภาพนักธุรกิจไทย

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๑

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-Synergy E นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นายชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย นักการตลาดดิจิทัลและเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก M.I.B.Marketing In Black (ที่ 2 จากขวา) นายอาริยะ คำภิโล เจ้าของธุรกิจร้าน Jones' Salad (ที่ 1 จากขวา)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนช่องทางจำหน่ายกล้วยไม้ไทย หนุนเกษตรก้าวหน้า โครงการ บัวหลวงรวมใจ ช่วยชาวสวนกล้วยไม้

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๘

กรุงเทพฯ-10 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้ารายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) ให้การต้อนรับและสนับสนุนผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย นำโดย นายสมเกียรติ ดุสฎีกาญจน นายกสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย (ซ้าย) และสมาชิกสหกรณ์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล-ไทยแลนด์ 4.0 สนับสนุน Thailand e-Commerce Week

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๑

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Thailand e-Commerce Week ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ภายใต้แนวคิด e-Commerce is all

ภาพข่าว: BangkokBanksme.com จัดสัมมนา เสริมความรู้ลูกค้าเอสเอ็มอี ในหัวข้อ เพิ่มยอดขาย ขยายสาขา ด้วยระบบแฟรนไชส์

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-SME Social Planet คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับคุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) คุณสวาสดิ์ มิตรอารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด (ซ้าย) คุณหนึ่งฤทัย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับบสย. สนับสนุนผู้ประกอบการ SME เดินเครื่องโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-up

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป (ซ้าย) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (กลาง)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ จันกะผัก ในโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนา

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก (กลาง) และนายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบข้าวหอมมะลิ จันกะผัก ในโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนาให้ความรู้ 'SME บัญชีเดียว มีแต่ได้หวังเพิ่มศักยภาพ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๘

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมต้อนรับผู้ประกอบการและวิทยากรผู้มาให้ความรู้ในงานสัมมนา 'SME บัญชีเดียว มีแต่ได้' ที่ธนาคารได้จัดขึ้น โดยมีนายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากขวา)

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกอง นราธิวาส จัดพื้นที่นำผลผลิต 6,000 กิโลกรัม มาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภค

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) และนายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมอุดหนุนซื้อลองกองจากเกษตรกรชาวสวนจากจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาช่องทางการจำหน่าย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมขับเคลื่อนงานบูรณาการส่งเสริม SME ลงนามร่วมมือกับสสว. สนับสนุนศักยภาพต่อยอดและสร้างความเข้มแข็ง

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ ลูกค้าธนาคารที่คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายอยุทธ์ วิสิฐนรภัทร ประธานชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับนางมนทกานติ อุมาแสงทองกุล กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท วินเซ็นท์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดสัมมนา เรื่อง ไทยกับประเทศลุ่มน้ำโขง

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๕๖

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์