ศุภชัย พานิชภักดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ร่วมสนับสนุนจัดสัมมนา Myanmar Insight 2019 ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ (ขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (กลาง)

ให้การต้อนรับ

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมฯ จัดงานสัมมนา 2019 บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน : ต่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก บุณญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ภาพข่าว: เปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2561

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๕

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-newsperfect สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) เปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2561 (Trade and Development Report 2018) โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(1 สิงหาคม 2561)

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 08.30 น. มิวเซียมสยาม จัดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ อาเซียน ASEAN Museum Forum 2018: Museum Media ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 10.00 น. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดแถลงข่าว ความสำเร็จในการ ลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและ โซเดียมแห่งชาติ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(1 สิงหาคม 2561)

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 08.30 น. มิวเซียมสยาม จัดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ อาเซียน ASEAN Museum Forum 2018: Museum Media ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 10.00 น. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดแถลงข่าว ความสำเร็จในการ ลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนา โลกาภิวัตน์ในชีวิตจริง โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์อมรินทร์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ โลกาภิวัตน์ในชีวิตจริง พร้อมเปิดตัวหนังสือเศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง ผู้เขียน ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ พบกัน Date: วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 Time: เวลา 13.00

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๕๒

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ภาวะการสูญเสียดุลยภาพของระเบียบโลกและผลกระทบต่อระบอบการค้า

ภาพข่าว: ITD เปิดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๙

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ ดร.มูคิซา คิตูยี (ที่ 5 จากซ้าย) เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD : อังค์ถัด) เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิด เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 หัวข้อ

ภาพข่าว: นิด้า จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๐๐

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ องค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ Dealing with Disruption โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย

นิด้า จัดงานประชุมวิชาการ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-สื่อดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดประชุมทางวิชาการ NIDAInternational Business Conference ครั้งที่ 3 เป็นการรวมกลุ่มและพบกันของสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และความคิด ใหม่ๆ ภายใต้หัวข้อ

งานประชุมวิชาการ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๔๗

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-สื่อดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดประชุมทางวิชาการ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 เป็นการประชุมทางวิชาการของสถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และความคิด ใหม่ๆ ภายใต้หัวข้อ

ภาพข่าว: กสิกรไทย จัดสัมมนาเพื่อลูกค้าไพรเวทแบงค์ธนาคารกสิกรไทย

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-ธนาคารกสิกรไทย นายปรีดี ดาวฉาย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา INSIGHT ON THE EMERGING FRONTIER : EMERGING MARKET OUTLOOK 2018 โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

ภาพข่าว: บล.กสิกรไทยเปิดเวทีมองทิศเศรษฐกิจไทย

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๕๔

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-ธนาคารกสิกรไทย นายธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บรัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากขวา) เปิดงานสัมมนา KS:2H17 Investment Outlook โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ

ภาพข่าว: บล.กสิกรไทยเปิดเวทีมองทิศเศรษฐกิจไทย

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-บล.กสิกรไทย นายธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากขวา) เปิดงานสัมมนา KS:2H17 Investment Outlook โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าภาพจัด การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้ยุค Thailand 4.0

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ศูนย์บริการวิชาการ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) จัดการประชุมทางวิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน* ขึ้นในหัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้ยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(3 เมษายน 2560)

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๗ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 08.30 น. ก.แรงงาน เชิญฟังปาฐกถาพิเศษ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ มุ่งตั้งสหกรณ์ฯแก้หนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง ณ ไบเทค

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(3 เมษายน 2560)

๐๒ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 08.30 น. ก.แรงงาน เชิญฟังปาฐกถาพิเศษ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ มุ่งตั้งสหกรณ์ฯแก้หนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง ณ ไบเทค

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพจัดงานงานสัมมนา AEC Business Forum ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

๒๗ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๕๙

กรุงเทพฯ-27 ต.ค.-โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาประจำปีของธนาคารกรุงเทพ AEC Business Forum หัวข้อ AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา AEC Business Forum 2016 หัวข้อ AEC 2025: Shaping the Future of ASEAN

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๒

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากขวา) พร้อมคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO)

ภาพข่าว: รายงานการค้าและการพัฒนาของโลกปี 59

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๑

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD) แถลงข่าวเปิดตัว รายงานการค้าและการพัฒนา 2559(Trade and Development Report 2016) โดยมี

การชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๖

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2559 (Trade and Development Regional Forum

ภาพข่าว: สัมมนาสังเวียนฟอรั่ม 2016

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-ธามดี พลัส บอกได้คำเดียวว่างานนี้.ห้ามพลาด! สำหรับงานสัมมนาวิชาการ สังเวียนฟอรั่ม 2016 Dinner Talk บริบทใหม่ของไทยในกระแสเศรษฐกิจโลก สะท้อนแนวคิดและการปรับตัวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย โดยมีดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นองค์ปาฐก ซึ่งงานนี้ได้รวบรวมผู้บริหาร และนักธุรกิจ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) จัดงานสัมมนาเปิดวิสัยทัศน์ ลับคมกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระดับสากล

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๘:๑๑

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-นิโอ ทาร์เก็ต หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) จัดงานสัมมนาเปิดวิสัยทัศน์ ลับคมกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่

ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษครบรอบ 49 ปี นิด้า

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มอบของที่ระลึกแด่ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เนื่องในโอกาสกล่าวปาฐกถาพิเศษครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งสถาบัน ณ

ประชุมวิชาการนานาชาติของสัตวแพทย

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๕

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการนานาชาติของสัตวแพทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์และโรคระบาดของสัตว์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ จากการจัดงานของ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The International

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๒๖

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย จัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 ในหัวข้อ New Challenges for Thailand in the New Era of Global Trade and

ม.หอการค้าไทย เชิญ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD จัดสัมมนาอนาคตการค้าการลงทุน

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๓๑

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-นิโอ ทาร์เก็ต ฉลองครบรอบครึ่งศตวรรษ แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาอนาคตการค้าการลงทุนไทย ทำอย่างไรจึงจะผงาดในอาเซียน โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เผยกลยุทธ์การค้าการลงทุน

TEPCoT ผนึกกำลัง จัดสัมมนาเปิดวิสัยทัศน์ใหม่รับ AEC

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) และผู้เข้าร่วมหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 5 จัดงานสัมมนาเปิดวิสัยทัศน์ รับ AEC ความท้าทายใหม่ โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD มาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ New Challenges for Thailand in the New Era of

ภาพข่าว: อลงกรณ์ หารือ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD โชว์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือ

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ หารือกับ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD ซึ่งมาร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังขับเคลื่อนใหม่เบื้องหลังการพัฒนา

ภาพข่าว: นายกฯ เป็นประธานเปิดงานประชุมนานาชาติ ฉลองครบรอบ 50 ปี การบินไทย

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๓๕

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-การบินไทย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนาวิชาการ เอเชีย : ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการบิน (Asia : Beyond the Economic Horizon) ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบครบ 50 ปี การบินไทย โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์