ศุภชัย เอกอุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) และคุณศุภชัย เอกอุ่น (ซ้าย) ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ถ่ายภาพร่วมกันในงาน PEA VOLTA VERSE:ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง ซึ่งจัดขึ้นกฟภ. เพื่อประกาศความเป็นผู้นำการให้บริการอัดประจุยานย

CSS ร่วมงาน PEA VOLTA VERSE

๒๗ ก.ค. ๒๐๒๒ ๑๓:๒๓

สพร. 7 อุบลฯ ร่วมประชุมลงนามออนไลน์สร้างความร่วมมือ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

๐๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๗

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมประชุมลงนามออนไลน์สร้างความร่วมมือ 3 หน่วยงาน โดยนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายศุภชัย เอกอุ่น

ก.แรงงาน MOU ออนไลน์ผลิตช่างไฟไลเซนส์ประจำตำบล

๐๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๓๓

ก.แรงงาน ลงนามออนไลน์สร้างความร่วมมือ ผลิตช่างไฟฟ้าประจำตำบล มุ่งพิชิตเป้าหมาย 8 พันคนวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายศุภชัย เอกอุ่น

ILINK ลงนามสัญญาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า จ.ตรัง มูลค่า 316 ลบ.

๐๔ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๓

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : ILINK) ลงนามร่วมกับ นายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115