สถาบันการศึกษาของไต้หวัน ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ไต้หวัน อินโนเทค เอ็กซ์โป เวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของเอเชีย มุ่งส่งเสริมโซลูชันแห่งอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน

๑๒ ต.ค. ๒๐๒๒ ๐๘:๑๕

ไต้หวัน อินโนเทค เอ็กซ์โป ประจำปี 2565(Taiwan Innotech Expo หรือ TIE 2022) คือเวทีรวบรวมผลลัพธ์ที่น่าประทับใจจากความพยายามด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาของไต้หวัน