สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๙:๔๐

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพประชาสัมพันธ์

๒๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์

PRT และ TPQI ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเป็นองค์กรรับรองที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพสาขาประชาสัมพันธ์

๐๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๔

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ในการเป็นองค์กรรับรองที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. ติดปีกอาชีวะสร้างชาติ จัด MOU สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

๑๕ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๔

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จับมือสถาบันการชีวศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ มีนายนคร

โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น Cold Chain หวังผู้เข้าอบรม เรียนรู้การเป็นนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพ

๓๑ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๒๙

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยความร่วมมือจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น