สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-โรงเรียนธูรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันฝึกอบรมอสังหาฯ มืออาชีพ มีสิทธิ์สอบ - ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย - คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หัวข้ออบรม - แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ - แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ - การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ - ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเ

หลักสูตรอบรม นายหน้า RE131

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๒๗