สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับรางวัล Best Innovative Financial Service Award 2021

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๕

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการฯ เข้ารับรางวัลแห่งความเป็นเลิศ Best Innovative Financial Service Award 2021 รางวัลสำหรับองค์กรที่มีนวัตกรรมในการนำกลยุทธ์เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร จาก ฯพณฯ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครอง 5 ล้านบาทออกไป 1 ปี

๐๗ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๗:๑๒

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครอง 5 ล้านบาทออกไป 1 ปี นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 เมษายน 2563

สถาบันคุ้มครองเงินฝากร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย จัดทำหลักสูตรการคุ้มครองเงินฝาก บนระบบ e-learning

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จัดทำหลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก ขึ้นในระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียกว่าระบบ TBAC-LXP e-learning ของสมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็นระบบ e-learning กลางสำหรับเจ้าหน้าที่ของธนาคารสมาชิก

ครม. แต่งตั้ง ผู้อำนวยกำรสถาบันคุ้มครองเงินฝาก คนใหม่

๑๐ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อายุ 46 ปี

ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด 'Safe It Up คุ้มครอง เพื่อคุณ Read and Wrap

๑๗ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-17 ธ.ค.-แบรนด์ คอมมิวนิเคชั่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA โดย นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณกับผู้ชนะโครงการประกวด 'Safe It Up คุ้มครอง เพื่อคุณ Read and Wrap Up' ได้แก่ นายวชิรวิชญ์ ศรีดวงมณีฉาย ผู้ชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 1

DPA ปรับกลยุทธ์สื่อสาร ใช้ Music Marketing สร้างการรับรู้เจาะกลุ่มนักศึกษา เดินหน้าประชาสัมพันธ์พ่วงกิจกรรมประกวด

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-แบรนด์ คอมมิวนิเคชั่น ในปัจจุบันการทำการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ออกไปในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพ การสื่อความออกไปอย่างตรงไปตรงมา อาจจะไม่ตอบโจทย์ และไม่สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ โดยเฉพาะการสื่อสารบทบาท และหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดูจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับประชาชน

ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกิจกรรมประกวด 'SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ READ AND WRAP UP ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสน 5

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๔๕

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-แบรนด์ คอมมิวนิเคชั่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA โดย นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดกิจกรรมการประกวดภายใต้แคมเปญประชาสัมพันธ์ 'SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ' ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อบอกเล่าบทบาท หน้าที่

ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ 'SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๗

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-แบรนด์ คอมมิวนิเคชั่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ล่าสุด 'SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ' เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากแก่ประชาชน พร้อมเปิดตัวกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องความสำคัญและบทบาทการคุ้มครองเงินฝาก

ภาพข่าว: SAM ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและทีมงาน DPA

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนางวิมล บุญธีรวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับนายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารงานทั่วไปและทีมงานจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ

สถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 10 ปี ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จึงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ใหม่ SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเงินฝาก ณ ห้อง The Playhouse

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เตรียมเปิด แคมเปญใหม่ 'SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-แบรนด์ คอมมิวนิเคชั่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ใหม่ล่าสุด 'SAFE IT UP คุ้มครอง เพื่อคุณ'พร้อมชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องความสำคัญและบทบาทการคุ้มครองเงินฝาก ในหัวข้อ Safe It Up คุ้มครอง เพื่อคุณ READ AND WRAP UP เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 150,000

ภาพข่าว: SAM แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี DPA

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งองค์กร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561

สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดงานครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 แห่งความท้าทาย บนเทรนด์เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๕

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ สคฝ. จัดงานครบรอบ 10 ปี Deposit Insurance Trends and Challenges in The Digital Era มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของความท้าทายบนกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงินยุคดิจิทัล นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ภาพข่าว: รมช.คลังปาฐกถาพิเศษในงานครบรอบ 10 ปี สคฝ.

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ก้าวสู่ทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินไทย ในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 10 ปี และก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ภายใต้แนวความคิด Deposit Insurance

ภาพข่าว: สคฝ.แถลงผลการดำเนินงานปี 2560 และแถลงนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2561

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๘

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และนายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แถลงผลการดำเนินงานสถาบันคุ้มครองเงินฝากประจำปี 2560 และแถลงนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2561 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ก้าวสู่ปีที่ 10 มุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ฝากเงิน

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเปิดเผยว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ก้าวสู่ปีที่ 10 ในปี 2561 มุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานตามพันธกิจ เร่งปรับกระบวนการทำงานทั้งระบบจ่ายคืนผู้ฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสถาบัน

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๑๗

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีกำหนดจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสถาบัน ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ห้องรอยัล มณียา บี ชั้น เอ็ม โรงแรมเรอเนสซองซ์กรุงเทพ ราชประสงค์ เวลา 10.30-13.00

ภาพข่าว: โฆษก สศค. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ .)พ.ศ. . และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือน ก.ย.

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ .) พ.ศ. . และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ .) พ.ศ. .

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๔

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ .) พ.ศ. . (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ว่า

ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากให้การต้อนรับคณะดูงานธนาคารกลางกัมพูชา

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-สถาบันคุ้มครองเงินฝาก นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( คนที่ 4 จากซ้าย ) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารกลางกัมพูชา ที่มาศึกษาดูงานระบบคุ้มครองเงินฝากของไทย ณ

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. สคฝ. สร้างความมั่นใจพร้อมบริการประชาชน

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๕๙

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)

ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนาม MOU กับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๘

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-สถาบันคุ้มครองเงินฝาก นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ในโครงการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของสถาบันการเงิน ณ บริษัท

ภาพข่าว: โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของสถาบันการเงิน

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๒๐:๔๗

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของสถาบันการเงิน ณ

ภาพข่าว: เปิดตัว มาสคอทสถาบันคุ้มครองเงินฝาก น้องปกป้อง

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-สถาบันคุ้มครองเงินฝาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดตัวมาสคอทสถาบันคุ้มครองเงินฝาก น้องปกป้อง ที่จะช่วยดูแลคุ้มครองเงินฝากของประชาชนผู้ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทั่วประเทศ

สถาบันคุ้มครองเงินฝากพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผู้ฝากเงิน

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๔

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝากเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผู้ฝากเงิน ชี้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาระบบปฏิบัติการจ่ายคืนผู้ฝาก และระบบการชำระบัญชีและบริหารจัดการสินทรัพย์ต่อเนื่อง แจงล่าสุดดูแลผู้ฝากเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองกว่า 70 ล้านราย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ