สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

เอ็นไอเอ - นิด้า ชวนรับฟังแนวโน้มอนาคตประเทศไทย

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๘

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษาครั้งที่ 1 Thailand Futurist Conference 2021: Transformation through Crises เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษาในมิติต่างๆ ที่ได้ศึกษาในประเทศไทยช่วง 1

นิเทศนิด้า จับมือ กระทรวง อว. โดย สกสว. จัดมหกรรมการอบรม นิเทศปัญญาประดิษฐ์ มุ่งพัฒนาทักษะกำลังคนด้านการใช้ดาต้าและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร

๒๐ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๗

ศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ (CIC) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

NIDA จับมือไอแอม คอนซัลติ้ง นำ HR Technology ต่อยอดสร้างความรู้บุคลากร ขับเคลื่อนสถาบัน

๑๒ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำเอาองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการนำเอา HR Technology ช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

๑๕ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๑

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 9 สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิเทศ นิด้า เผยเด็กไทยยอมรับใช้เวลาอยู่กับสังคมคมออนไลน์มากกว่าผู้ปกครอง แต่ก็ต้องการใช้สื่อสังคมบอกรักและห่วงใย

๐๗ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๘

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยผลสำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

NIDA Poll อยู่ไม่เป็น ของพรรคอนาคตใหม่

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 20 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน

สมาคมนักเรียนเก่า Wharton จัดสัมมนาใหญ่ : Us foreign policies and Future of Asia 10 พ.ย.นี้

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-เอ็ม ที มัลติมีเดีย หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า The Wharton School University of Pennsylvania,USA : The Wharton Club of Thailand จัดงานสัมมนาใหญ่ Wharton Talks ภายใต้หัวข้อ US Foreign Policies and

NIDA Poll การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน

๑๕ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๐

กรุงเทพฯ-15 ต.ค.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 11 ตุลาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน

NIDA Poll ชิม ช้อป ใช้ ถูกใจหรือไม่

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๒

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ชิมช้อปใช้.ถูกใจหรือไม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 4 ตุลาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,261

NIDA Poll การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๖

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 26 กันยายน 2562 จากประชาชนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ

NIDA Poll โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ

๒๕ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๒๒

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 24 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน

NIDA Business School X TeC เปิดตัวหลักสูตร WIN เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทย ต่อยอดความคิด พาธุรกิจสู่ดิจิทัลยุคใหม่

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-TeC e-Business Center คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับบริษัท TeC e-Business Center ศูนย์กลางการยกระดับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถพัฒนาธุรกิจด้วยเครื่องมือดิจิทัล เปิดตัวหลักสูตร WIN หลักสูตรแรกจากความร่วมมือระหว่าง NIDA Business School และ TeC e-Business Center,

NIDA Poll จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๓

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 19 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน

NIDA Poll น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๕

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 17 กันยายน 2562 จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273

NIDA Poll สนามบินนครปฐม

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๖

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง สนามบินนครปฐม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 13 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273

NIDA Poll แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 6 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๕๓

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 4 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน