สถาบันวิจัยประชากร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย จัดสรรเวลา สร้างสมดุลชีวิต รับวันความสุขสากล

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๖

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-กรมสุขภาพจิต นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) จากผลสำรวจความสุขคนไทย ปี 2558 โดยความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต

RBRU : หลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี จัดอบรมการทำวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับบัณฑิต

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๓๖

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตรจารย์รัชน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากร และสังคม

เคล็ด(ไม่)ลับ 5 ส. สร้างสุขวัยเกษียณ

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๓

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ สิ้นเดือนกันยายนในแต่ละปี ถือเป็นวันสุดท้ายในการทำงานของผู้ที่มีอายุ 60 ปี หรือที่เราเรียกกันว่า วันเกษียณอายุ และในปี 2559 นี้ ประเทศไทยจะมีประชากรที่ครบอายุ 60 ปี จำนวนสูงถึง 552,515 คน (ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เอเชี่ยน เคมิคัล นำร่องบุคลากรสุขภาพแข็งแรง

๒๐ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-20 เม.ย.-เอเชี่ยน เคมิคัล กิจกรรมดื่มสมุนไพรห่างไกลโรค อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในบริษัทมีสุขภาพแข็งแรง โดยเริ่มจากการใส่ใจสุขภาพโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดี

เคล็ด (ไม่) ลับ ออกกำลังกายให้โดนใจ รับเทรนด์ชีวิตแอ็คทีฟมาแรง

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์ จากการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าในปี 2558 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีการเคลื่อนไหวรวมถึงออกกำลังกายตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 72 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 5 สอดคล้องกับเทรนด์การออกกำลังกายและการใช้ชีวิตแอ็คทีฟที่กำลังมาแรง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม 2558 เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and Social Diversity in Thailand

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๗

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม 2558 เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ

ภาพข่าว: SPU : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีวิทยาการวิจัย โดย รศ. ดร. โยธิน

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๒

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (แถวหน้าซ้ายสุด)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิควิธีวิทยาการวิจัย ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เปิดรายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๗ สัญญาณอันตรายจาก 'โรคอ้วน'

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๒

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวหนังสือ รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๗ ณ ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖

ภาพข่าว: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหิดล จัดประชุมนานาชาติ สร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง From Innovative Science to Ground-Breaking Dedication เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อสังคม เพื่อสร้างแนวคิดและความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชน โดยมี

สวรส. เพิ่มศักยภาพนักวิจัย เปิดอบรม การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์

การโอน(เงินออม)ของคนต่างรุ่น เพิ่มความคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงสูงวัยในเอเชีย

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๘:๐๑

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรมหาวิทยาลัยนิฮอน (NUPRI) จัดการประชุมทางวิชาการบัญชีการโอนประชาชาติ(National Transfer Accounts) ภูมิภาคเอเชีย เรื่อง

คำเตือนจากญี่ปุ่นถึงไทยเตรียมพร้อมรับสังคมสูงอายุไม่ง่าย!

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-ทีดีอาร์ไอ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแนะไทยเรียนรู้จากญี่ปุ่น เร่งสร้างมาตรการรองรับ ก่อนสังคมไทยจะมีคนสูงอายุจำนวนมาก การจัดการสังคมสูงอายุเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมระยะยาว และสร้างรูปแบบเฉพาะสำหรับสังคมไทย เมื่อเร็ว ๆ

เผยผลสำรวจ คนไทยมีความสุขมากขึ้น จังหวัดรายได้สูง สุขน้อยกว่า จังหวัดรายได้ต่ำ

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๓:๔๘

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เผยผลสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ในรอบ 3 ปี (2551-2553) พบ แนวโน้มความสุขคนไทยดีขึ้นเป็นลำดับ

ม. มหิดลเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

๒๗ มี.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-ม.มหิดล ม. มหิดลเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ชูประเด็น ความกลมกลืนท่ามกลางความหลากหลาย เพื่อหาแนวทางสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชาติ ณ โรงแรม เอส ดี เอเวนิว ปิ่นเกล้า 2-3 เมษายน นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล คนใหม่

๑๙ มี.ค. ๒๐๐๘ ๑๔:๒๕

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-ม.มหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Certificate in Population Studies จาก International Institute for Population Sciences, Deems University ประเทศอินเดีย ปริญญาโท MA (Demography),

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเสวนา เรื่อง ออกแบบสถานีอนามัยอย่างไร ได้ใจ ผู้สูงอายุ

๒๐ เม.ย. ๒๐๐๗ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-20 เม.ย.-มสช. การเสวนา เรื่อง ออกแบบสถานีอนามัยอย่างไร ได้ใจ ผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม บ้านเล็ก มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ถ.พหลโยธิน 22 จากสถิติประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประชากรสูงอายุไทยในปี 2548

นักวิจัยเปิดเผยผลงานวิจัยอีก ๒๐ ปีคนแก่ล้นประเทศ

๐๑ ก.ค. ๒๐๐๕ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเรื่องประชากรของประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๘ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ปราโมทย์ ประสาทกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม