สถาบันวิทยสิริเมธี ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี2561

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๑๑

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-ปตท. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9:30 12:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล

ปตท. จัดงานแถลงข่าว รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-ปตท. ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นี้ เวลา 9:30 12:00 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ศ. ดร.จำรัส

ภาพข่าว: VISTEC-DEPA ร่วมลงนามพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม

๒๕ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-ปตท. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คนกลาง) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT and Digital Innovation Institute Collaboration) โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์