สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(11 ตุลาคม 2561)

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 08.00 น. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว และทดสอบ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใหม่ ณ สถาบันฝึกอบรม ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) 09.00 น. เจ มาร์ท จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาความ ร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(11 ตุลาคม 2561)

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-10 ต.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 08.00 น. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว และทดสอบ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใหม่ ณ สถาบันฝึกอบรม ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) 09.00 น. เจ มาร์ท จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาความ ร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เจ มาร์ท จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้), บมจ. เจ มาร์ท และ บจก. จันวาณิชย์ ร่วมกับ UBITECH Robotics

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๖

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-IR PLUS เนื่องด้วย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) และบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมกับ UBITECH Robotics Corp จัดพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือทางด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นผู้นำหลักในการนำเทคโนโลยีด้าน Robotics และ AI

ใหม่ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันก่อนการตกเตียงของผู้ป่วย

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อุบัติเหตุการพลัดตกเตียงของผู้ป่วยขณะพักรักษาในสถานพยาบาลหรือบ้านสามารถป้องกันได้ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า

Robotics Food Fair โชว์หุ่นยนต์ทำอาหารฝีมือนักศึกษาฟีโบ้ มจธ.

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๑๖

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ปัจจุบันประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถแข่งขันและดำรงอยู่ได้ในสังคมโลก

[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

มจธ. ดันหลักสูตรวิชาธุรกิจเทคโนโลยี สร้างผู้นำในด้านธุรกิจเทคโนโลยี

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๔

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น สังคมจึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับต่อความต้องการในอนาคตและการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้เกิดเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้นำทางด้านธุรกิจเทคโนโลยี

ภาพข่าว: CIO Broker Meeting #1/2560

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอแผนงานปี 2560 และแผนการพัฒนา Data Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ผู้บริหารด้าน IT ของบริษัทหลักทรัพย์ ในงาน CIO Broker Meeting #1/2560 และได้รับเกียรติจาก ดร. วราสิณี

ภาพข่าว: ABB ร่วมมือ FIBO พัฒนาหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-เอบีบี ตัวแทนบริษัท เอบีบี จำกัด (กลางซ้าย) และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.(กลางขวา)ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระหว่าง ABB และ FIBO ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

ภาพข่าว: ม.เทคโนพระจอมเกล้า พระนครเหนือจัดสัมมนาหุ่นยนต์

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๖

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพข่าว: FIBO ร่วมมือ ABB พัฒนาหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ. และ คุณศิริโชติ สิงห์ษา รองประธานบริหาร บริษัท เอบีบี จำกัด (ABB) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระหว่าง

วิศวะหุ่นยนต์ ป.ตรี หลักสูตรใหม่ฟีโบ้ หวังเพิ่มวิศวกรรุ่นใหม่ สู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระดับ ป.ตรี มุ่งผลิตวิศวกรหุ่นยนต์ รองรับการขยายตัวความต้องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ฟีโบ้ มจธ. จัดค่ายโรโบแคมป์ปี 5 ปูพื้นฐานความรู้หุ่นยนต์ให้น้อง

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) เปิดเผยว่า ฟีโบ้เปิดให้มีการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มากว่า 13 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชา ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก สมัครได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/master/ ตั้งแต่วันนี้

FIBO มจธ. แนะนำ วิทยาการหุ่นยนต์กับอนาคตของประเทศไทย

๑๗ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๗:๔๗

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ.บางมด จัดงานครบรอบ 20 ปี ชี้ อนาคตของหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่แค่ในโรงงานอีกต่อไป คาดไม่เกิน 10 ปี ไทยจะมีความต้องการหุ่นยนต์สูงขึ้นเพื่อรองรับงานเกษตรกรรม และช่วยผ่อนแรงงานในครัวเรือนผลกระทบจากการเป็น Aging

ฟีโบ้มจธ. ชวนชมนิทรรศการหุ่นยนต์ในงานครบรอบ 20 ปี

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องในอากาสครบรอบ 20 ปี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดงาน 20 ปี FIBO ภายใต้แนวคิด 20th Anniversary Professional Robot Maker เหลียวหลังมองอดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต

UIH มอบทุนสนับสนุน ฟีโบ้ออกแบบและสร้าง หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ UIH มอบทุนสนับสนุนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. ต่อเนื่อง 2 ปี รวมจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา หุ่นยนต์ กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม รวมทั้งเพื่อใช้ในงานวิจัยทางการศึกษาอื่นๆ ที่นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นิสิตนักศึกษาสุดยอดนักประดิษฐ์ 8 ทีม

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นิสิตนักศึกษาสุดยอดนักประดิษฐ์ 8 ทีม ใน การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รอบชิงชนะเลิศ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๒๐

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ภาพข่าว: ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แถวที่ 3 กลางซ้าย) ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวิดา มณีวรรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (แถวที่ 3 กลางขวา) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)