สถาบันหลักของชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ช่อง 5 จัดประชุมพบปะผู้ร่วมผลิตรายการ เน้นนโยบายผลิตรายการสาระความรู้ควบคู่บันเทิง ส่งเสริม 3 สถาบันหลักของชาติ พร้อมนำเสนอรายการคุณภาพตลอด 24

๒๒ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๐

กรุงเทพฯ-22 ต.ค.-ททบ. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) จัดการประชุมพบปะผู้ร่วมผลิตรายการ สื่อความเข้าใจแนวทางนโยบายผังรายการ ปี 2563 นำเสนอข่าวสาร สาระความรู้ และวาไรตี้ ตลอด 24 ชม. ย้ำความเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกค่าย พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์

สอศ. จับมือกับศปป.1 กอ.รมน. อบรมเยาวชนอาชีวศึกษาให้เข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๔

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.)

วธ. ปั้นแกนนำเฝ้าระวังวัฒนธรรม ปลูกฝังความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย-เป็นพลเมืองดีของชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๘:๐๔

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกับบทบาทในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ

หมอภาคย์-อาร์ต เป็นตัวแทน กองทัพบก เดินหน้าโครงการ ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก ปลุกจิตสำนึกคนไทย เดินหน้าโครงการ ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของคนไทย ให้ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ พร้อมเปิดตัวบุคคลต้นแบบปี 2018 อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม , พ.ท.นพ.ภาคย์

ภาพข่าว: ทัพดาราร่วมงานเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๕

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-Mind PR เมื่อเร็วๆนี้ ดาราจากหลากหลายค่าย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ที่จัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือน ทหารบก ภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน

นักแสดงช่อง 3 ร่วมเปิดโครงการ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ครั้งที่ 6 สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๑

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา กองทัพบกเปิดโครงการ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป

กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-Mind PR กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้มีส่วนรวมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป พร้อมเปิดตัว กลุ่มเยาวชนสำนึกดี

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง การรับรู้ ความภูมิใจ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของสาธารณชนใน ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล(SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง การรับรู้ ความภูมิใจ ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของสาธารณชนในความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และค่านิยม 12 ประการ

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เชิญผู้ที่สนใจร่วมประกวด วาดภาพ/ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที/พูดสุนทรพจน์ ชิงเงินรางวัลกว่า 1,000,000

๒๔ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยกองทัพบก กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบกจัดการประกวด โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อการประกวด สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน

กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5 รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๓

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-มายด์พีอาร์ กองทัพบก เปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ สร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติและเกิดความสามัคคี พร้อมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ เมื่อวันที่ 26