สถาบันแบลคมอร์ส ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: สถาบันแบลคมอร์ส ลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

๑๒ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๘:๓๐

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-พีอาร์ สตอรี่ ลงนาม ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการ สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน โดยมี คุณผุสดี สุจิตจร ผศ.ภญ.ดร.บุญศรี

ภาพข่าว: เพิ่มพูนความรู้

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-พีอาร์ สตอรี่ ภญ.ดร.อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd) ระดับ CMEd Masterclass ให้กับเภสัชกรและบุคคลกรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd)

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-พีอาร์ สตอรี่ ดร.ภญ. อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd) ให้กับเภสัชกร เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

สถาบันแบลคมอร์สเปิดหลักสูตร CMEd นายกสมาคมฯ ชี้เภสัชกรยุคใหม่ต้องมีความรู้รอบด้านนอกเหนือจากยา

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๒๑

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-PR STORY คนไทยเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ร้านขายยาก็มักจะเป็นช่องทางที่สามารถขอคำปรึกษาจากเภสัชกรหรือได้รับคำแนะนำเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น ดังนั้น เภสัชกรจึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย นอกจากเรื่องยารักษาโรค

สถาบันแบลคมอร์สเปิดหลักสูตร CMEd

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-พีอาร์ สตอรี่ สถาบันแบลคมอร์ส (Blackmores Institute) ขอเชิญเภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd) หลักสูตรการอบรมแบบเต็มรูปแบบที่พัฒนาโดยสถาบันฯ