สถาบันให้การตอบรับที่ดี ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

วีรันดา รีสอร์ท พร้อมเข้าตลาดหุ้น ระดมทุนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น นำเงินขยายธุรกิจ

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-กู้ดวิลคอมมูนิเคชั่นส์ วีรันดา รีสอร์ท พร้อมเข้าตลาดหุ้น ระดมทุนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น นำเงินขยายธุรกิจชำระคืนเงินกู้และเป็นทุนหมุนเวียน รองรับการเติบโตในอนาคต ด้านผู้บริหาร วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ปลื้ม!! นักลงทุนสถาบันให้การตอบรับที่ดี